23 Niedziela Zwykła – 10 września 2017

ZAPROSZENIE NA SYNAJ W LIMANOWEJ

            Drodzy Diecezjanie!

Droga Młodzieży!

Pamiętając doświadczenie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie z entuzjazmem i nowym zapałem chcemy podjąć wspólną wędrówkę śladami Chrystusa. Czas wakacyjny pozwolił nam odpocząć, nabrać sił i przygotować się do wyzwań, na które wskazywał papież Franciszek. Wsłuchując się w głos Ojca Świętego chcemy odpowiedzieć na zaproszenie, jakie do nas skierował i spotkać się we wspólnocie diecezjalnej na 10. Synaju. Rozpoczniemy nim kolejny etap naszej formacji i duchowe przygotowania do ŚDM w Panamie. Naszą Opiekunką i Orędowniczką będzie przez ten cały czas Matka Boża, której „wielkie rzeczy uczynił Wszechmocny” (por. Łk 1, 48).

Ciesząc się na to wyjątkowe spotkanie pragniemy skierować zaproszenie do wszystkich, którym bliskie jest przeżywanie wiary we wspólnocie. Czekamy na młodzież, opiekunów, siostry zakonne i duszpasterzy. Wierzymy, że razem przeżyjemy wyjątkowe chwile w obecności Jezusa i Jego Matki.

Kolejny Synaj odbędzie się 23 września w Limanowej w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej. Tam wraz z Nią wyśpiewamy Bogu Magnificat pełni ufności i wiary w Boży plan wobec każdego z nas. Podczas Synaju usłyszymy również premierę polskiej aranżacji hymnu na ŚDM w Panamie, którą na prośbę Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM nagrali artyści i młodzież z Limanowej.

X Synaj poprzedzi także Forum Młodzieży, które rozpocznie się dzień wcześniej, tj. 22 września. Zapraszamy na nie wszystkich dekanalnych animatorów młodzieży oraz liderów ruchów i stowarzyszeń młodzieżowych. Celem forum będzie ukazanie, czym jest synod diecezjalny, wspólne wypracowanie metod dotarcia do ludzi młodych, a także przedstawienie sposobów i praktycznych narzędzi do koordynowania pracy w grupach młodzieżowych.

W ramach naszego dwudniowego spotkania będziemy również opracowywać zagadnienia i tematy do ankiety, którą skierujemy do młodzieży naszej diecezji w ramach przygotowań do V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Zgłoszenia na X Synaj i Forum Młodzieży można dokonywać w biurze Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży do 17 września br.

            Z pasterskim błogosławieństwem i darem modlitwy

                                   † Andrzej Jeż

                                   BISKUP TARNOWSKI

 

Ks. Bp Ordynariusz zarządził wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich w całej diecezji w dniu 15 października 2017 roku. Miesiąc wcześniej a więc od 15 września można w formie pisemnej zgłaszać kandydatów składając kartkę na tacę. Prosimy więc o zgłaszanie kandydatów.

Jutro, w poniedziałek, 11 września, przypada rocznica tragicznych zamachów w Nowym Jorku. Z powodu nienawiści 16 lat temu zginęło tylu niewinnych ludzi. Chrystus nieustannie poucza nas: „Błogosławieni ubodzy w duchu…, błogosławieni cisi…, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości…, błogosławieni miłosierni…, błogosławieni, którzy wprowadzają  pokój…”. Ale taki może być tylko ten, kto naprawdę żyje w wielkiej przyjaźni z Panem Bogiem, kto idzie drogą wiary, nadziei i miłości. Módlmy się dzisiaj także o to, aby Chrystus, którego na krzyż zawiodła miłość do każdego człowieka, przyciągnął do siebie jak największe rzesze ludzi. Prośmy o prawdziwy Boży pokój w naszych rodzinach, w naszej wspólnocie parafialnej, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.

W środę 13 września będzie Nabożeństwo fatimskie o godz. 18.00 Zapraszamy na nie wszystkie róże różańcowe i parafian chętnych do modlitwy oraz wszystkie dzieci ze Szkoły Podstawowej i młodzież z Gimnazjum. Figurę Matki Bożej będą niosły róże Heleny Michoń, Antoniny Mikuły i Ryszarda Janiszewskiego. Prosimy o kwiaty od tych róż do figury Matki Bożej.

Pielgrzymka autokarowa do Odporyszowa dla osób starszych i chorych będzie 13 września (środa). Wyjazd z parkingu kościelnego o godz. 15.00 Koszt przejazdu 10 zł.

W nadchodzący czwartek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim nadeszło zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei. Pamiętajmy też, że Chrystusowym krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni i we wszystkich kościołach na całym świecie. Na nim podczas każdej Eucharystii Chrystus ponawia swoją paschalną Ofiarę „za życie świata”. Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone są krzyżami. Jak nigdzie w Europie, zwłaszcza Zachodniej, wszędzie górują u nas krzyże. Zachowujmy je w szacunku i dbałości nie tylko przy okazji święta Podwyższenia Krzyża. Zapraszamy w tym dniu na Drogę Krzyżową wokół kościoła o godz. 18.00 a po niej na Mszę św.

W tym tygodniu, w piątek, 15 września, przypada jeszcze jedno maryjne wspomnienie liturgiczne – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Matka Boża od chwili poczęcia aż po krzyż na Kalwarii jest dla nas wzorem trwania przy Chrystusie, naszym Zbawicielu, nawet poprzez tak bolesne tajemnice. Uczmy się od Niej wiary, nawet wtedy gdy dotyka nas potęga zła. Będziemy Ją o to prosić szczególnie podczas wieczornej Mszy Świętej.

W przyszłą niedzielę, 17 września, w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku, w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie.

Tego samego dnia rozpoczną się też kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców oraz Tydzień Wychowania. Będzie to również Dzień Środków Społecznego Przekazu.

W tym tygodniu patronują nam:

 • 13 IX – św. Jan Chryzostom (ok. 349-407), biskup i doktor Kościoła, który zasłynął jako wielki obrońca czystości wiary i moralności, kaznodzieja i pisarz, obrońca ubogich (wspomnienie obowiązkowe);
 • 16 IX – św. Korneliusz, papież, i św. Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku (wspomnienie obowiązkowe).

Siostra Eustachia przeżywa w tym tygodniu imieniny. Życzymy jej wielu łask Bożych. Dziękujemy za prace na rzecz parafii. Prosimy o modlitwę w intencji siostry Eustachii.

Dziś odpust w Tarnowie Krzyżu a w przyszłą niedzielę w Łukowej. Sumy o godz. 11.00

W przyszłą niedzielę będzie zbiórka do puszek na rzecz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie. Prosimy SKC o przeprowadzenie tej zbiórki.

Godzinki w przyszłą niedzielę poprowadzi róża Bolesława Płaczka. Dziękujemy za udział w Godzinkach róży Józefy Rusznicy.

Różaniec w przyszłą niedzielę poprowadzi róża Janiny Radoń . Dziękujemy za udział w różańcu róży Jana Kucy.

W „GN” dzisiaj m.in.:

 • czy w dzisiejszych czasach wolno jeszcze upominać grzeszników?
 • mija właśnie 140 lat od objawień w Gietrzwałdzie, ale wydaje się, że pozostają one wciąż mało znane. Co właściwie przekazała Maryja w tym niewielkim warmińskim sanktuarium?
 • dlaczego warto wzywać bł. Ks. Władysława Bukowińskiego, więźnia syberyjskich gułagów?
 • dlaczego Arabia Saudyjska finansuje rozwój radykalnego islamu w Europie?

Natomiast w „Niedzieli”:

 • nasza broń przeciw islamistom to pokuta i różaniec
 • o objawieniach MB w Gietrzwałdzie 140 lat temu
 • o pielgrzymce papieża Franciszka do Kolumbii

W nowym „MGN”:

 • bezpłatny dodatek – audiobook z pierwszą częścią powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza
 • jak wyglądają szkoły na innych kontynentach

W kiosku jest do nabycia „Kalendarz rolników” na nowy rok.

Maciej Duda z Tarnowa, muzyk zawodowy organizuje w naszym domu parafialnym naukę gry na gitarze. Podobny kurs prowadzi w Tarnowie. Rodzice mogą zapisać dzieci 14 września (czwartek) w domu parafialnym o godz. 17.00 Nauka gry jest płatna. Telefon do p. Macieja 663 355 221

Siostry Służebniczki zapraszają członków Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego na spotkanie, które odbędzie się w czwartek 14 września o godz. 16.30 w domu Sióstr Służebniczek.

Finanse parafii Lisia Góra

Raport za okres   1- 31 sierpień 2017

Wyszczególnienie

Przychody

Wydatki

sprzątanie cmentarza

0,00

500,00

siostra Scholastyka za lipiec

0,00

300,00

ubezpieczenie siostry za lipiec

0,00

100,00

benzyna i olej do kosiarek

0,00

102,00

ofiary ze ślubu

202,00

0,00

za grobowce

2 190,00

0,00

plakat na parkingu

0,00

40,00

prąd w budynku gospodarczym

0,00

42,41

składka świąteczna

1 567,00

0,00

składka niedzielna

1 642,00

0,00

ofiary ze 149 kopert na remont dom parafialny balkony i schody

7 150,00

0,00

ofiary ze ślubów

345,00

0,00

hostie i komunikanty

0,00

157,00

składka niedzielna

1 937,00

0,00

ofiary z 29 kopert na remont dom parafialny balkony i schody

1 360,00

0,00

ofiary ze ślubu

201,00

0,00

prąd w kościele

0,00

1 106,21

prąd w domu parafialnym

0,00

133,82

16594

2481,44

Pracownicy parafialni otrzymali za lipiec 2400 zł., ZUS pracowników 790,72 zł., Urząd Skarbowy 169 zł. za lipiec. Pracownicy parafialni otrzymali za sierpień 2200 zł., ZUS pracowników w sierpniu 790,72 zł., Urząd Skarbowy 169 zł. Kwiaty do kościoła we wrześniu 300 zł. Radni zebrali z ulic Warzywnej, Tarnowskiej, 1 Maja, Witosa, Łukowskiej, Bema i Rolniczej 6160 zł. Ofiarodawcom dziękujemy za ofiary a radnym za ich zebranie. W kasie dla pracowników kościelnych było 791,94 zł. W kasie dla pracowników kościelnych zostało 132,50 zł.

Składki z sierpnia przekazane do Kurii przeznaczone były na potrzeby diecezji, Uniwersytet JP II i poszkodowanych w wichurze. Wyniosły 6750 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone w sierpniu. Prosimy radnych z ulic Kościuszki, Rataja, Sucharskiego i Zagumnie o zebranie ofiar w tym tygodniu na sprzątanie i kwiaty do kościoła. Ofiary na ten cel wynoszą 70 zł.