24 Niedziela Zwykła – 17 września 2017

 

Komunikat Biskupa Tarnowskiego

w związku z modlitwą o trzeźwość

            Drodzy Diecezjanie!

Każda ostatnia niedziela września jest od wielu lat w naszej diecezji dniem szczególnej modlitwy o trzeźwość, a także za osoby uzależnione. Z tej okazji odbywa się każdego roku pielgrzymka do Szczepanowa, miejsca narodzin św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona naszych diecezjalnych dzieł trzeźwościowych. do uczestnictwa w której serdecznie zachęcam.

W tym roku modlitwa w naszej diecezji w tej niezwykle ważnej intencji ,wpisuje się w modlitwę całego Kościoła w Polsce z racji odbywającego się w Warszawie, w dniach 21 – 23 września, Narodowego Kongresu Trzeźwości. Jest on odpowiedzią na  wyzwania, przed którymi stoi nasza Ojczyzna. Jesteśmy jednym z nielicznych narodów w Europie, w których spożycie alkoholu w ostatnich latach rośnie.

Gorąco zachęcam zarówno do włączenia się w pielgrzymkę do sanktuarium św. Stanisława w Szczepanowie, jak również w żarliwą modlitwę o trzeźwość własną, naszych bliskich i całego polskiego narodu.

Z pasterskim błogosławieństwem

                                               † Andrzej Jeż

                                             BISKUP TARNOWSKI

 

Dzisiejsza niedziela w szczególny sposób w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Jakim mogą być dobrem, wielokrotnie przekonywaliśmy się podczas pielgrzymek papieskich do naszej Ojczyzny, najpierw św. Jana Pawła II, a także papieża Benedykta XVI, a ostatnio papieża Franciszka, widzieliśmy podczas tylu transmisji z uroczystości kościelnych, tylu programów katolickich. Wiemy, że media, jeśli chcą, mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia umiejętnie korzystało z nich nasze młode pokolenie.

Dzisiaj rozpoczynają się też kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. W kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września (jutrzejszy poniedziałek) przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Podczas Eucharystii, przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki, będziemy prosili Pana Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła – zapraszamy nie tylko dzieci i młodzież, ale także rodziców, nauczycieli i wychowawców.

W środę na wieczorne nabożeństwo o godz. 18.00 zapraszamy klasy II Gimnazjum i klasy VI i VII Szkoły Podstawowej z rodzicami na spotkanie w ramach przygotowania do Bierzmowania. Godzinę wcześniej o godz. 17.00 gimnazjaliści i klasy VI i VII mają katechezę w domu parafialnym bez rodziców.

W czwartek, 21 września, obchodzimy święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Przez jego pośrednictwo podczas Mszy Świętych będziemy się szczególnie modlić o to, abyśmy jak on, zajęci sobą i własnymi sprawami, dotknięci spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim. Podczas tej Eucharystii będziemy dziękować Panu Bogu za dar naszego powołania do wspólnoty Kościoła.

W piątek na wieczorne nabożeństwo o godz. 18.00 zapraszamy kandydatów do Bierzmowania z klas trzecich Gimnazjum wraz z rodzicami.

W sobotę o godz. 14.00 wyjazd na Synaj do Limanowej dla młodzieży. Zapisy u Ks. Tomasza do jutra.

Organizujemy w przyszłą niedzielę wyjazd autokarem na XXXIII Ogólnopolską Pielgrzymkę Rodzin z naszego dekanatu Tarnów Północ do Częstochowy. Koszt przejazdu z opłatą parkingu 50 zł. od osoby. Wyjazd z Lisiej Góry – przystanek obok Ośrodka Zdrowia godz. 5.15 Zapisy tylko dziś w kiosku parafialnym.

W tym tygodniu patronują nam:

 • 20 IX – św. Andrzej Kim Taegon (†1839), prezbiter koreański, który zginął podczas prześladowań chrześcijan; św. Paweł Chong Hasano, kleryk koreański, i Towarzysze, którzy ponieśli śmierć męczeńską pomiędzy 1839 a 1867 rokiem (wspomnienie obowiązkowe);
 • 23 IX – św. ojciec Pio (1887-1968), prezbiter, kapucyn, stygmatyk i mistyk, wielki czciciel Eucharystii i Matki Bożej (wspomnienie obowiązkowe).

W niedzielę za dwa tygodnie 1 października będziemy obchodzić odpust ku czci Matki Bożej Różańcowej, patronki naszej parafii. Sumę odpustową o godz.11.00 odprawi Ks. Stanisław Kita, proboszcz ze Starych Żukowic, a kazania na Mszach św. wygłosi Ks. Piotr Pasek, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. Prosimy, aby w procesji po sumie wzięło udział jak najwięcej parafian, a szczególnie:

 • róże różańcowe – (zelatorzy zachęcą do udziału i zmian tajemnic przy kościele)
 • dzieci sypiące kwiaty (rodzice niech przyprowadzą dzieci).
 • strażaków prosimy do baldachimu i ze sztandarem
 • DSM, lektorzy i ministranci przychodzą na sumę, tylko wyznaczeni na inne Msze św.

Prosimy również o przygotowanie i zabranie na procesję feretronów i chorągwi. Z chorągwiami wychodzimy w czasie Komunii św. Chorągwie zabiorą Jan Przetak, oraz po jednej osobie z następujących róż: Mariana Małeckiego, Wojciecha Bogacza, Ryszarda Janiszewskiego, Stanisława Świątka, Zygmunta Toporka, Bolesława Płaczka i Jana Kucy. Feretrony niosą czwórki, które niosły w czasie poprzedniego odpustu i w czasie Bożego Ciała oraz uczniowie Gimnazjum. Procesja odbędzie się w ogrodzie różańcowym.

Ponad 90% aborcji w polskich szpitalach to zabijanie dzieci podejrzewanych o chorobę lub upośledzenie. Zamiast pomagać –zabija się je w okrutny sposób. Nawet wówczas, gdy niewinne dziecko przeżywa nieudaną aborcję, nie udziela się mu pomocy. Taka sytuacja miała miejsce m. in. w Opolu, gdzie nieudaną aborcję przeżyło dziecko z zespołem Downa. Początkowo zaczęto je reanimować, jednak na żądanie lekarzy-aborterów odstąpiono od działań ratujących życie i w obecności personelu medycznego żywe dziecko pozostawiono na pewną śmierć. Niestety, polskie prawo na to pozwala. Możemy powstrzymać to okrucieństwo. Za tydzień odbędzie się zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, który ma na celu zatrzymanie zabijania chorych nienarodzonych dzieci. Podpisać się pod nim może każdy, kto ukończył 18 rok życia. Potrzebny jest numer PESEL. Podpisy będą zbierane w przyszłą niedzielę przed kościołem przed i po Mszach świętych.

O różańcu do granic
Modlitwa różańcowa dookoła Polski
Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem, tak silną, że nie raz potrafił zmienić bieg historii, a tysiące świadectw i udokumentowanych cudów dowodzi, jego niezwykłej skuteczności. Maryja jest Królową Polski, przez całe pokolenia opiekuje się nami, w krytycznych momentach historii zawsze była przy nas, a my przy Niej. Jako ratunek dla świata, Matka Boża wskazuje na modlitwę różańcową. Dlatego wierzymy, że jeśli różaniec zostanie odmówiony przez około milion Polaków na granicach kraju, to może nie tylko zmienić bieg zdarzeń, ale otworzyć serca naszych rodaków na działanie Łaski Bożej. Potężna modlitwa różańcowa może wpłynąć na losy Polski, Europy, a nawet i całego świata. Dość powiedzieć, że Maryja zawsze kieruje prośbę o częstą modlitwę różańcową, podczas każdego niemal objawienia. Zapraszamy wszystkich na wielką modlitwę „Do Granic” Polski, modlitwę do granic naszych możliwości, naszych lęków, naszych pragnień. Poza granicę komfortu, codzienności i naszych przyzwyczajeń.
Wielka modlitwa zaplanowana jest na 07.10.2017, w Święto Matki Bożej Różańcowej (ustanowione po wielkiej bitwie pod Lepanto, gdzie flota chrześcijańska pokonała wielokrotnie większą flotę muzułmańską ratując tym samym Europę przed islamizacją. Tego dnia udamy się na granice Polski i będziemy modlić się na różańcu. Przez tę bezprecedensową modlitwę różańcową, chcemy okazać wierność i posłuszeństwo Maryi, która niestrudzenie wzywa nas do odmawiania różańca. Chcemy też przepraszać i wynagradzać, za wszelkie bluźnierstwa, zniewagi przeciw Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Pragniemy błagać przez wstawiennictwo Matki Bożej o ratunek dla Polski i świata. Jeśli tylko chcesz, możesz, wziąć udział w tym niezwykłym wydarzeniu. Przyjedź w sobotę 7.10.2017 do wybranego kościoła, po Mszy Świętej wyruszamy na nasz odcinek granicy modlić się na różańcu i wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny dla świata, Ojczyzny, Kościoła, rodzin, wspólnot i dla nas samych.
PROGRAM WYDARZENIA „RÓŻANIEC DO GRANIC”
W kościołach „stacyjnych” (13 kościołów stacyjnych w naszej diecezji)
10.30 Modlitwa i konferencja wprowadzająca
11.00 Eucharystia
12.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
Po nabożeństwie eucharystycznym czas na posiłek i przejście (przejazd) na miejsce modlitwy różańcowej (granica Polski).
Na wyznaczonych szlakach w pobliżu granicy Polski
14.00 Modlitwa różańcowa
15.30 Modlitwa na zakończenie

Zapisy na wyjazd (prawdopodobnie do Piwnicznej) w kiosku parafialnym. Szczegóły znajdziemy na stronie internetowej: www.rozaniecdogranic.pl

Ks. Bp Ordynariusz zarządził wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich w całej diecezji w dniu 15 października 2017 roku. Miesiąc wcześniej a więc od 15 września można w formie pisemnej zgłaszać kandydatów składając kartkę na tacę. Prosimy więc o zgłaszanie kandydatów.

Wspólnota Synaj przy parafii św. Rodziny w Tarnowie zaprasza chętnych na cykl 10 konferencji tworzących kurs ALPHA, który rozpocznie się 9.10.2017 o godz. 19.00 w domu parafialnym. Szczegóły na stronie: www.polska.alpha.org i na plakacie w gablocie.

W „GN” dzisiaj m.in.:

 • pojawiła się szansa na likwidację prawa, które pozwala zabijać nienarodzone dzieci, gdy są chore. Właśnie rozpoczęto zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem „Zatrzymaj aborcję”
 • o modlitwie różańcowej na granicach Polski 7 października. Punkty modlitewne będą zlokalizowane co kilometr wzdłuż całej granicy liczącej 3,5 tysiąca kilometrów
 • obszerna relacja z koronacji obrazu MB w Chorzelowie
 • o najnowszym książkowym wywiadzie z papieżem Franciszkiem
 • o huraganach, które niestety pojawiają się coraz częściej

Natomiast w „Niedzieli”:

 • o nowej inicjatywie modlitewnej: „Różaniec do granic”
 • tematem numeru jest Dzień Środków Społecznego Przekazu
 • o akcji w całej Polsce „Zatrzymaj aborcję”

W nowym „MGN”:

 • bezpłatny dodatek – audiobook z pierwszą częścią powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza

W kiosku jest do nabycia „Kalendarz rolników” na nowy rok.