25 Niedziela Zwykła – 24 września 2017

KOMUNIKAT SEKRETARIATU KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

W SPRAWIE INICJATYWY RÓŻANIEC DO GRANIC

 

Dobiega końca jubileuszowy rok objawień w Fatimie.

Sto lat temu Maryja przekazała trojgu portugalskich dzieci orędzie ocalenia: nawracajcie się, wynagradzajcie za grzechy przeciw mojemu niepokalanemu sercu i odmawiajcie różaniec.

Szczególną sposobnością do realizowania tego wezwania jest ogólnopolska inicjatywa Różaniec do granic. Jej celem jest podjęcie ogólnopolskiej modlitwy różańcowej przez osoby zebrane wzdłuż granic naszego kraju, w intencji Polski i całego świata.

Przedsięwzięcie będzie miało miejsce 7 października tego roku, w pierwszą sobotę miesiąca, w święto Matki Bożej Różańcowej i na zakończenie obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich, kiedy to – zebrani – na granicach naszej Ojczyzny, o jednej godzinie odmówimy cztery części różańca.

Prosimy wszystkich wiernych, aby licznie włączyli się w tę inicjatywę. Módlmy się wspólnie duchowni, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy, dorośli, młodzież i dzieci.

Niech w modlitwę różańcową włączą się również ci, którzy nie będą mogli udać się nad granice Polski. Rodziny niech modlą się w swoich domach, chorzy w szpitalach, a wspólnoty parafialne w swoich kościołach. Prosimy duszpasterzy, aby w tym dniu, przeżywali w parafiach bardziej uroczyście nabożeństwo różańcowe, korzystając z pomocy duszpasterskich przygotowanych przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej www.rozaniecdogranic.pl oraz na plakatach i ulotkach, dostarczonych do parafii.

 

Komunikat o Radiowo-Internetowym Studium Biblijnym

            Drodzy Diecezjanie!

Gorąco zapraszam Was do uczestniczenia w Radiowo-Internetowym Studium Biblijnym, które od pierwszej niedzieli października rozpoczyna kolejny rok swojej działalności. W ramach wykładów zostanie przybliżona tym razem tematyka zapowiedzi, powstania i budowania wspólnoty Kościoła.

Serdecznie zapraszam tych, którzy jeszcze nie uczestniczyli w tego rodzaju spotkaniach, aby zapisali się drogą listowną lub elektroniczną. Audycje Studium Biblijnego będą emitowane na falach Diecezjalnego Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz w każdą niedzielę o godz. 14.30, a także powtarzane w poniedziałki po wiadomościach o godz. 20.00. Pliki dźwiękowe z wykładami będą zamieszczane również na stronie internetowej Tarnowskiego Gościa Niedzielnego.

Drodzy Diecezjanie! Zachęcam Was do skorzystania z tej niezwykle cennej oferty oraz do osobistej regularnej lektury Pisma Świętego. Wszystkim Słuchaczom Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego życzę pogłębienia wiedzy oraz wzrostu wiary poprzez osobiste spotkania z Bogiem obecnym w swoim Słowie.

W tym duchu udzielam Wam pasterskiego błogosławieństwa!

               † Andrzej Jeż

                 BISKUP TARNOWSKI

 

Dziś po wieczornej Mszy św. po raz ostatni w tym roku Komisja d/s Cmentarza będzie wydawać zezwolenia na budowę i remonty nagrobków i grobowców tym, którzy zamierzają rozpocząć pracę w najbliższym miesiącu.

W zakrystii prosimy zgłaszać obłożnie chorych. Do chorych udamy się we wtorek o godz. 8.00 Prosimy o dwa samochody.

W najbliższy czwartek 28 września zostanie przeprowadzona akcja w całym Kościele Powszechnym „Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata”. Jest to międzynarodowa inicjatywa zespołu „Iskra Bożego Miłosierdzia”. Nasza parafia włączyła się w tę inicjatywę. O godz. 15.00 uczestnicy akcji staną na skrzyżowaniach miast i przy wiejskich drogach i odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia modlą się za siebie, za swoją miejscowość i za cały świat.

W tym roku towarzyszą nam intencje:

 1. Za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną św. Faustynie: Powiedz moim kapłanom,  że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą. (Dz. 1521).
 2. O pokój na świecie, zwłaszcza w krajach Bliskiego Wschodu, o powrót uchodźców do ich ojczystych krajów i pomoc w odbudowie ich domów!
 3. Za Prezydenta Pana Andrzeja Dudę i cały Rząd Polski.
 4. Za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych.

Na tę modlitwę zgromadzimy się przy markecie Centrum naprzeciw ronda i na pętli autobusowej przy ulicy Długiej o godz. 15.00Zapraszamy do licznego udziału w tej Koronce w łączności z całym Kościołem.

Spotkanie Akcji Katolickiej w środę po wieczornej Mszy św. na plebanii.

W piątek na Mszy św. o godz. 18.00 aspiranci po rocznym przygotowaniu zostaną przyjęci do grona ministrantów. Zapraszamy na tę uroczystość rodziny kandydatów, kolegów i koleżanki z klasy.

W piątek wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.30 o godz. 18.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia a następnie Msza św.

Od najbliższego piątku po Mszy św. wieczornej (o godz. 19.00) w domu parafialnym będą odbywały się cotygodniowe spotkania młodzieży. Zapraszamy klasy II i III Gimnazjum oraz młodzież szkół średnich i studiującą.

W piątek, 29 września, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, a po kolejnej niedzieli, 2 października, wspomnienie św. Aniołów Stróżów. Może na co dzień nie zawsze pamiętamy, że miłosierny Bóg troszczy się o każdego z nas, posyłając swoich Aniołów, którzy chronią nas i nam pomagają. To nie lukrowana bajka dla dzieci. Anioły są bowiem namacalnym przejawem obecności Pana Boga w świecie, Jego głosem. Łączą niebo z ziemią. Wszędzie, gdzie spotykamy dobroć, miłość, jedność i pokój, tam też są obecne Anioły. Archaniołowie cieszą się wyjątkową bliskością Pana Boga, dlatego korzystajmy z ich pośrednictwa, prośmy o pomoc, zwłaszcza w trudnych sprawach, kiedy zaczyna brakować nadziei.

W sobotę na godz. 9.00 do domu parafialnego ks. Tomasz zaprasza chłopców ze Szkoły Podstawowej, którzy chcieliby służyć Panu Bogu przy ołtarzu jako ministranci. Na to spotkanie organizacyjne niech przybędą z rodzicami.

Spowiedź przed odpustem oraz z okazji I piątku miesiąca będzie w sobotę od godz. 16.00 do 17.00 i od 17.30 do 18.00 Będą obcy spowiednicy. W I piątek nie będzie już specjalnej spowiedzi. W I piątek wystarczy przystąpić do Komunii św.

Spotkanie grupy modlitewnej św. o. Pio w sobotę o godz. 18.00 w kościele. Zaprośmy naszych krewnych z sąsiednich parafii.

W tym tygodniu patronują nam:

 • 25 IX – bł. Władysław z Gielniowa (1440-1505), prezbiter, należał do zakonu braci mniejszych zwanych bernardynami; miał szczególne nabożeństwo do męki Pańskiej, wsławił się też niezwykłą czcią Najświętszego Imienia Jezus, które brał za osnowę swoich kazań (wspomnienie obowiązkowe);
 • 27 IX – św. Wincenty à Paulo (1581-1660), prezbiter, „duszpasterz galerników”, założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy – lazarystów, i Sióstr Miłosierdzia – szarytek (wspomnienie obowiązkowe);
 • 28 IX – św. Wacław (ok. 903-935?), książę czeski, który zginął za wiarę w Chrystusa
  z rąk swego brata, poganina, patron Czech (wspomnienie obowiązkowe);
 • 30 IX – św. Hieronim (ok. 345-419 lub 420), prezbiter, doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński (wspomnienie obowiązkowe).

W przyszłą niedzielę 1 października będziemy obchodzić odpust ku czci Matki Bożej Różańcowej, patronki naszej parafii. Sumę odpustową o godz.11.00 odprawi Ks. Stanisław Kita, proboszcz ze Starych Żukowic, a kazania na Mszach św. wygłosi Ks. Piotr Pasek, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. Prosimy, aby w procesji po sumie wzięło udział jak najwięcej parafian, a szczególnie:

 • róże różańcowe – (zelatorzy zachęcą do udziału i zmian tajemnic przy kościele)
 • dzieci sypiące kwiaty (rodzice niech przyprowadzą dzieci).
 • strażaków prosimy do baldachimu i ze sztandarem
 • DSM, lektorzy i ministranci przychodzą na sumę, tylko wyznaczeni na inne Msze św.

Prosimy również o przygotowanie i zabranie na procesję feretronów i chorągwi. Z chorągwiami wychodzimy w czasie Komunii św. Chorągwie zabiorą Jan Przetak, oraz po jednej osobie z następujących róż: Mariana Małeckiego, Wojciecha Bogacza, Ryszarda Janiszewskiego, Stanisława Świątka, Zygmunta Toporka, Bolesława Płaczka i Jana Kucy. Feretrony niosą czwórki, które niosły w czasie poprzedniego odpustu i w czasie Bożego Ciała oraz uczniowie Gimnazjum. Procesja odbędzie się w ogrodzie różańcowym.

Zapisy dzieci do chrztu będą w przyszłą niedzielę o godz. 15.00 w domu parafialnym. Obecni będą rodzice dziecka oraz chrzestni. Będzie wtedy konferencja o obowiązkach rodziców i chrzestnych oraz przygotowanie liturgii chrzcielnej. Rodzice do zapisu przynoszą metrykę urodzenia dziecka i zaświadczenia dla chrzestnych z innych parafii, że mogą być chrzestnymi. Świece i białe szaty do chrztu można nabyć w kiosku Caritasu.

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili Dzień Misyjny Sióstr Zakonnych. W naszych modlitwach pamiętajmy też o studentach, wszak z początkiem października rozpoczyna się nowy rok akademicki.

Caritas Diecezji Tarnowskiej przystępuje do tradycyjnej akcji – społecznej kampanii „Kromka Chleba”, której celem jest uwrażliwienie nas na los ludzi najuboższych, szczególnie dzieci cierpiących z powodu niedożywienia. W naszej diecezji po raz kolejny będzie mieć ona formę rozprowadzania „Chlebków Miłosierdzia” w przyszłą niedzielę.

W „GN” dzisiaj m.in.:

 • o małżonkach, którym rozpadło się małżeństwo, a oni czekają w samotności. Bo – jak mówią – ślubowali wierność „w dobrej i złej woli”
 • o tym, że pijaństwo jest ukrytą formą satanizmu
 • czy w kraju kapliczek poświęconych Kim Ir Senowi, obozów pracy dla zaniedbujących czyszczenie portretów wodza i niepłaczących na widok Kim Dzong Una oraz kary śmierci za wyznawanie „obcego Boga” można mówić o rosnącej liczbie chrześcijan
 • o nowym nowotworze złośliwym, szpiczaku, który atakuje ludzi starszych

Natomiast w „Niedzieli”:

 • wszystko o emeryturach – niezbędnik dla emerytów
 • o cudzie przy krzyżu, który jest teraz w Sztokholmie, a który to krzyż trzymał św. Jan Paweł II w Wielki Piątek przed śmiercią
 • recepta na szczęśliwe małżeństwo

W kiosku jest do nabycia „Kalendarz rolników” na nowy rok.

Ks. Bp Ordynariusz zarządził wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich w całej diecezji w dniu 15 października 2017 roku. Miesiąc wcześniej a więc od 15 września można w formie pisemnej zgłaszać kandydatów składając kartkę na tacę. Prosimy więc o zgłaszanie kandydatów.

Od przyszłej niedzieli rozpocznie się tygodniowy odpust ku czci MB Różańcowej w Bochni. Szczegóły podane są na afiszu w gablocie.

Zebranie wiejskie odbędzie się dnia 25 września 2017 roku tj. poniedziałek, w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Lisiej Górze o godz. 18.00