Kolędnicy misyjni

Kolędnicy misyjni to dzieci, które pomagają swoim rówieśnikom w krajach misyjnych. W tym roku wyruszyło do domów naszej parafii 16 grup kolędniczych z hasłem „E gonda Nzapa e mu singila!” –  w języku sango, co oznacza w języku polskim: „Tobie Boże dzięki, chwała!” Posłanie odbyło się w święto św. Szczepana na Mszy św. o godz. 10.30.
Dzieciom za włączenie się w akcję, dorosłym którzy zadbali o przygotowanie wszystkiego, za życzliwe przyjęcie w domach – składamy Bóg zapłać.