Niedziela Chrztu Pańskiego – 7 stycznia 2018

Komunikat Biskupa Tarnowskiego
w związku z utworzeniem Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II

Drodzy Diecezjanie!

W dniu 20 grudnia 2017 r. został powołany w naszej diecezji Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II. Niniejsze dzieło stanowi konkretną odpowiedź Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej na ustanowienie św. Jana Pawła II pierwszorzędnym Patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Poprzez działalność Uniwersytetu Akcja Katolicka chce ułatwić szerokiemu odbiorcy pogłębianie i korzystanie z bogatego dorobku myśli, nauczania i dokonań Jana Pawła II. Święty Papież w encyklice Centesimus annus w zwięzły sposób zdefiniował zadanie katolickiej nauki społecznej: „być w drodze z człowiekiem”, czyli towarzyszyć mu na każdej płaszczyźnie jego życia. Taki cel stawia sobie także nowo powołany Uniwersytet Nauczania Społecznego.

W dniu 5 stycznia br. została ustanowiona również Rada Programowa Uniwersytetu, którą tworzą przedstawiciele różnych środowisk naukowych, specjaliści z wielu dziedzin, a także przedsiębiorcy, którzy w podejmowanych przez siebie działaniach kierują się wskazaniami społecznego nauczania Kościoła.

Biuro Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II – którego dyrektorem został Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej ks. dr Jan Bartoszek – znajduje się w siedzibie Kurii Diecezjalnej. Udział w zajęciach podstawowych jest darmowy. Wykłady będą odbywać się w godzinach od 17.00 do 19.00 w następujących miejscach:

Tarnów – aula Jana Pawła II (obok katedry);
Nowy Sącz – aula przy bazylice, parafia św. Małgorzaty;
Bochnia – Bursa, parafia św. Mikołaja;
Mielec – aula przy bazylice, parafia św. Mateusza;
Krużlowa – aula przy parafii.

Do udziału w zajęciach w semestrze, który rozpocznie się 5 lutego br., można zapisywać się od 10 do 31 stycznia br. na specjalnym formularzu dostępnym na stronie internetowej Akcji Katolickiej.

Gorąco zachęcam wszystkich zaangażowanych w ruchy i stowarzyszenia katolickie, nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, członków Parafialnych Rad Duszpasterskich, samorządowców oraz przedsiębiorców z terenu diecezji tarnowskiej do skorzystania z tej godnej uwagi propozycji. Specyfiką nauczania społecznego Kościoła jest właśnie to, iż chce ono prowadzić do podejmowania konkretnych działań zmieniających w katolickim duchu rzeczywistość społeczną. Głęboko ufam, że działalność Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II będzie owocnie służyć realizacji tego celu.

Wszystkim współtworzącym Uniwersytet oraz jego słuchaczom udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

 

Dziś o godz. 15.00 zapis dzieci do chrztu w domu parafialnym.

Niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny obchód Bożego Narodzenia. Zgodnie z wielowiekową tradycją czas świątecznych dekoracji i śpiewania kolęd przedłużamy do święta Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego.

W środę na wieczorną Mszę św. zapraszamy klasę III przygotowującą się do I Komunii św. wraz z rodzicami.

Siostry Służebniczki zapraszają członków Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego na spotkanie, które odbędzie się w czwartek 11 stycznia po Mszy świętej wieczornej w domu Sióstr Służebniczek.

W czwartek klasy III Gimnazjum będą mieć przygotowanie do Bierzmowania na wieczornej Mszy św. Kandydaci do Bierzmowania przychodzą z rodzicami.

W sobotę 13 stycznia wyjazd kolędników misyjnych na misyjne spotkanie diecezjalne do Tylmanowej z parkingu kościelnego. Wszyscy kolędnicy jadą w strojach i z gwiazdą. Kolędnicy zapisują się u Ks. Tomasza i S. Barbary. Kolędnicy misyjni zebrali w tym roku 8067 zł. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

W przyszłą niedzielę przypada Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Już dzisiaj zachęcamy do modlitwy w intencjach ludzi, którzy z różnych powodów opuścili swój rodzinny kraj i szukają lepszego życia na obcej ziemi.

W przyszłą niedzielę o godz. 17.00 spotkanie opłatkowe dla PRG, PRD, Caritasu, Akcji Katolickiej, Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego i szafarzy Komunii św. Przynosimy na to spotkanie śpiewniki z kolędami.

Ks. Tomasz organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej w 9-osobowej grupie w terminie 14-21 kwietnia 2018 r. Koszt: 900 zł + 700 $. Więcej informacji na stronie internetowej parafii lub osobiście u ks. Tomasza, tel. 506-134-892.

Godzinki w przyszłą niedzielę poprowadzi róża Marii Duź. Dziękujemy za udział w Godzinkach różom Genowefy Armatys, Jadwigi Bogacz i Mariana Wardzały.

Różaniec w przyszłą niedzielę poprowadzi róża Michaliny Fornagiel. Dziękujemy za udział w różańcu różom Jadwigi Bogacz, Genowefy Armatys i Stanisława Świątka.

Porządek wizyty kolędowej od 8 stycznia

Data

Ksiądz Proboszcz Ksiądz Tomasz Ksiądz Władysław
Od domy Od domy Od domy
Poniedziałek

8 stycznia

13.00 Ul. Witosa, numery parzyste od ronda i 1 Maja do Zbigniewa Małeckiego nr 34a
Wtorek

9 stycznia

15.30 Ul. Tarnowska, Warzywna i Witosa nieparzyste od ronda 13.00 Ul. Witosa, nieparzyste od Marii Białas nr 71
Środa

10 stycznia

14.00 Ul. Rataja od Pawła Maziarza nr 34 do Ryszarda Cichego nr 22 14.30 Ul. Rataja od Wiesława Zająca do Roberta Wróblewskiego nr 22a 13.00 Ul. Zagumnie , numery nieparzyste od Macieja Kozioła nr 39 do Andrzeja Piątka nr 1
Czwartek

11 stycznia

14.30 Ul. Zagumnie, numery nieparzyste od Józefa Armatysa nr 41 13.00 Ul. Zagumnie, numery nieparzyste od Józefa Smutka nr 111a
Piątek

12 stycznia

13.00 Ul. Zagumnie, numery parzyste od Józefa Jaworskiego nr 116 do Roberta Małeckiego nr 94a 13.30 Ul. Zagumnie, numery parzyste od Danuty Ptak nr 92a 13.00 Ul. Zagumnie, numery parzyste od Marii Kucy nr 6a

Prosimy o samochody na kolędę.

 

Finanse parafii Lisia Góra

Raport za grudzień 2017
Wyszczególnienie Przychody Wydatki
s. Scholastyka za listopad 0,00 500,00
ofiara na kościół z okazji pogrzebu ze Śmigna 100,00 0,00
składka świąteczna 639,00 0,00
składka niedzielna 2 441,00 0,00
za całoroczne dokumenty ZUS i US pracowników parafialnych 0,00 1 200,00
materiały duszpasterskie z Kurii 0,00 200,00
naprawa pieców gazowych w zakrystii i domu parafialnym oraz przegląd pieca w kościele 0,00 200,00
za grobowiec 600,00 0,00
wywóz 4 kontenerów śmieci z cmentarza 0,00 4 060,80
za gaz w domu parafialnym 0,00 87,00
rekolekcje 5 szafarzy Komunii św. 0,00 750,00
rekolekcje 1 osoby z KSM 0,00 100,00
składka niedzielna 1 182,00 0,00
składka niedzielna 2 051,00 0,00
składka z Bożego Narodzenia 2 581,00 0,00
wymiana sterownika w piecu gazowym w zakrystii 0,00 840,00
czytanki mszalne na 2 miesiące 0,00 200,72
utrzymanie danych bazy cmentarza w internecie 0,00 47,97
prąd w kościele 0,00 1 295,55
prąd w domu parafialnym 0,00 500,93
składka niedzielna 2 260,00 0,00
11854 9982,97

Pracownicy parafialni otrzymali za grudzień 2300 zł., ZUS pracowników 790,72 zł., Urząd Skarbowy 169 zł. W kasie dla pracowników kościelnych było 3193,34 zł. W kasie dla pracowników kościelnych brakło 66,38 zł.

Składki z grudnia przekazane do Kurii przeznaczone były na potrzeby diecezji, Kościół na Wschodzie, Kościół prześladowany, matki samotnie wychowujące dzieci i Uniwersytet JP II. Wyniosły 6360 zł. i 100$. Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone w grudniu.

 

Finanse w Lisiej Górze w 2017 roku

L.p Miesiąc Przychody Wydatki
1 I 5519,00 4801,14
2 II 4258,00 1567,16
3 III 7431,00 5917,63
4 IV 8792,00 7107,03
5 V 9554,00 4603,91
6 VI 5990,00 4823,57
7 VII 6893,00 17546,20
8 VIII 16594,00 2481,44
9 IX 12491,00 3939,27
10 X 6986,00 29171,11
11 XI 8231,00 9839,29
12 XII 11854,00 9982,97
Razem 104593,00 101780,72

 

Na ogrzewanie kościoła i domu parafialnego złożono: 1 kopertę 200$, 1 kopertę 150$, 1 kopertę 400 zł., 4 koperty po 200 zł., 2 koperty po 150 zł., 38 kopert po 100 zł., 1 koperta 80 zł, 3 koperty po 70 zł., 9 kopert po 60 zł., 230 kopert po 50 zł., 37 kopert po 40 zł., 65 kopert po 30 zł., 29 kopert po 20 zł., 2 koperty po 10 zł. Razem 21660 zł. i 350 dolarów. Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone w 2017 roku.