2 Niedziela Zwykła – 14 stycznia 2018

 

Uczniowie, którzy usłyszeli od Jana Chrzciciela słowa: oto Baranek Boże, poszli za Nim i z radością stwierdzili: znaleźliśmy Mesjasza. Każdy, kto pragnie spotkać Pana Jezusa, musi najpierw pójść Go poszukać i potem pozwolić się prowadzić się przez Niego. To takie proste, a wiedzie do zbawienia.

 

Dzisiaj wraz z katolikami na całym świecie modlimy się za migrantów i uchodźców. Zachęcamy, aby w sposób szczególny otoczyć modlitwą naszych rodaków przebywających poza granicami Ojczyzny, ich rodziny oraz duszpasterzy posługujących polskim emigrantom.

 

Dziś o godz. 17.00 spotkanie opłatkowe dla PRG, PRD, Caritasu, Akcji Katolickiej, Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego i szafarzy Komunii św. Przynosimy na to spotkanie śpiewniki z kolędami.

 

We wtorek przypada w naszej parafii Adoracja Najświętszego Sakramentu. Adoracja taka codziennie odbywa się w kolejnej parafii naszej diecezji. Porządek adoracji będzie następujący:

 

 • 9.00 – 10.00  ul. Długa
 • 10.00 – 11.00 ul. Szkolna i Mielecka
 • 11.00 – 12.00 ul. Jaracza i Południowa
 • 12.00 – 13.00 ul. Zagumnie i Leśna
 • 13.00 – 14.00 ul. Witosa, Warzywna, Tarnowska, 1 Maja i Łukowska
 • 14.00 – 15.00 ul. Rolnicza i Józefa Bema
 • 15.00 – 16.00 ul. Sucharskiego
 • 16.00 – 17.00 ul. Rataja i Kościuszki

Adoracja cały dzień będzie w ciszy. Prosimy usilnie rodziców o zabranie dzieci i młodzieży na adorację do kościoła. Msze św. będą o godz. 8.00 i 17.00 Wierni obecni na Mszy św. o godz. 8.00 będą adorować Najświętszy Sakrament po Mszy św. do godz. 9.00 Mszy św. o godz. 6.30 nie będzie.

 

W środę na wieczorne nabożeństwo o godz. 17.00 zapraszamy klasy VII Szkoły Podstawowej z rodzicami na spotkanie w ramach przygotowania do Bierzmowania. Natomiast klasy szóste i II z Gimnazjum w piątek. Godzinę wcześniej o godz. 16.00 uczniowie tych klas mają katechezę w domu parafialnym bez rodziców. Na to spotkanie kandydaci przynoszą indeksy, zeszyty i długopisy.

 

W środę Kościół w Polsce obchodzi Dzień Judaizmu. Dziękujemy Panu Bogu za wspólną wiarę objawioną na kartach Starego Testamentu.

 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę po Mszach św.

 

Od czwartku rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tym roku przebiega on pod hasłem: „Prawica Twoja wsławiła się mocą”(Wj.15,6).

 

W czwartek po Mszy św. będzie godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu. Ponad czterdzieści osób zobowiązało się w każdy czwartek adorować Pana Jezusa. Zapraszamy innych chętnych do włączenia się w tę adorację.

 

W piątek wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 16.30 o godz. 17.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia a następnie Msza św. z rozważaniem Dzienniczka św. s. Faustyny.

 

Koronkę w piątek poprowadzą dwa kółka koronkowe ze Szkoły Podstawowej: Aleksandry Białas z IVA i Filipa Gniewka z IVB

 

W piątek przypada 7 rocznica śmierci Ks. Prałata Franciszka Ozorki. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00

 

W przyszłą niedzielę i poniedziałek przypada Dzień Babci i Dzień Dziadka. Zapraszamy seniorów do wspólnej modlitwy ze swoimi wnukami.

 

W przyszła niedzielę będzie składka w kopertach na elewację kościoła. Prosimy o ofiary wszystkie rodziny i młodzież pracującą.

 

Niech Jezus – Baranek Boży – wskazuje solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia drogę prowadzącą do zbawienia.

 

W tym tygodniu patronują nam:

 • 17 I – św. Antoni (251-356), jeden z pierwszych pustelników w Egipcie, wyznaczający zasady tej formy życia pobożnego, nazwany Wielkim.
 • 19 I – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, asceta i wielki czciciel Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

Dziękujemy za życzliwe przyjęcie w czasie kolędy i za ofiary złożone z tej okazji.

 

Organizowane są „Ferie z Bogiem” dla dziewcząt pt. „On z Miłości zbawił mnie, jak Mu oddać serce swe?”. Odbędą się one w Domu Sióstr Służebniczek w Tuchowie, ul. Zielona 10 w następujących terminach:

09-11.02.2018 r. dla dziewcząt z klas I, II Gimnazjum oraz ze Szkoły Średniej, a 12-14.02.2018 r. dla dziewcząt z klas V, VI i VII Szkoły Podstawowej.

Bliższe informacje i zapisy u s. Barbary, tel. 502 530 783

 

Triduum dla rodziców i małżonków przed świętem Matki Bożej Gromnicznej, rozpocznie się w środę 31 stycznia. Przeprowadzi je Ks. dr hab. Marek Kluz z Uniwersytetu JP II w Tarnowie. W środę i czwartek rodzice i małżonkowie będą mieć naukę na Mszy św. o godz. 17.00 a 2 lutego w święto MB Gromnicznej Ks. Profesor wygłosi kazania na wszystkich Mszach św. W kiosku Caritasu można nabyć gromnice.

 

Godzinki w przyszłą niedzielę poprowadzi róża Michaliny Fornagiel. Dziękujemy za udział w Godzinkach róży Marii Duź.

 

Różaniec w przyszłą niedzielę poprowadzi róża Marii Duź. Dziękujemy za udział w różańcu róży Michaliny Fornagiel.

 

Od 1 stycznia do 30 kwietnia możemy przekazywać 1% naszego podatku na rzecz Caritas Diecezji Tarnowskiej – zamiast do budżetu państwa. Dobrze znamy naszą Caritas i ufamy jej. Dlatego zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich, którzy składają zeznania podatkowe, aby korzystając z tej możliwości, pomogli za pośrednictwem Caritas ludziom ubogim i potrzebującym.

 

W „GN” dzisiaj m.in.:

 • Bóg na naszych oczach dokonuje cudów – coraz więcej Żydów wierzy w Jezusa
 • czy trzeba bić na alarm? – coraz mniej polskich katolików uczestniczy w niedzielnej Mszy św.
 • o sędziowskiej niezawisłości mówi sędzia Barbara Piwnik
 • papież Franciszek rozpoczyna pielgrzymkę do Chile i Peru. Co o Kościele w Chile mówią polscy misjonarze pracujący tam od wielu lat?
 • św. Stanisław Kostka jest nie tylko patronem młodzieży ale i Polski. Jak to się stało, że ujrzano w nim obrońcę cywilizacji łacińskiej?
 • czy Kamil Stoch jest lepszy od Adama Małysza?

Natomiast w „Niedzieli”:

 • czy Polska może powtórzyć sukces Izraela?
 • o szturmie polskich himalaistów na najwyższe szczyty świata
 • dlaczego islam toleruje przemoc?

 

POD PATRONATEM BISKUPA TARNOWSKIEGO ANDRZEJA JEŻA

VII Forum Formacyjne: 20-21 stycznia 2018

„Kim jesteś? Odkryć kobiecość. Odnaleźć męskość”

Prowadzą Mocni w Duchu z Łodzi z o. Pawłem Sawiakiem SJ

Hala widowiskowa, Tarnów, ul. Gumniska 28

Sobota 20.01.2018 r.

10.00 – Zawiązanie wspólnoty – zespół Mocni w Duchu
10.45 – “Męskie grzechy główne”
11.30 – Przerwa
12.00 – Modlitwa animowana
12.40 – “Jesteś piękna”
13.30 – Obiad
15.00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia
15.15 – “Duchowość kobiety i duchowość mężczyzny”
16.30 – Przerwa, a w trakcie przerwy niespodzianka
17.00 – Uwielbiaj Boga całym sercem
17.30 – Eucharystia
18.30 – Kolacja
19.30 – Wieczór chwały
21.00 – Apel

Niedziela 21.01.2018 r.

09.30 – Zawiązanie wspólnoty – zespół Mocni w Duchu
10.00 – Medytacja prowadzona
10.30 – “Odnaleźć męskość”. “Odkryć kobiecość”
11.15 – Przerwa
11.45 – “Bądźcie sobie poddani”
12.30 – Modlitwa wstawiennicza
13.00 – Warsztaty i modlitwy ciąg dalszy…
13.45 – Obiad
15.15 – Eucharystia
16.30 – Przewidywane zakończenie

Organizatorem rekolekcji jest Wydział ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej
w Tarnowie we współpracy ze Wspólnotą i Zespołem Mocni w Duchu z Łodzi

ZAPISY i INFORMACJE: www.forum.moscice.pl

KONTAKT z biurem Forum:
forum@moscice.pl lub telefonicznie: 509 024 425 lub 507 402 823