6 Niedziela Zwykła – 11 lutego 2018

Komunikat Biskupa Tarnowskiego

w związku ze święceniami biskupimi ks. Mirosława Gucwy

 

Drodzy Diecezjanie!

Z radością przyjęliśmy wiadomość o nominacji tarnowskiego misjonarza ks. Mirosława Gucwy na biskupa diecezji Bouar w Republice Środkowoafrykańskiej. Nominacja biskupia ks. Mirosława miała miejsce w dniu 2 grudnia ubiegłego roku zaś właśnie dzisiaj, 11 lutego, odbywają się jego święcenia biskupie w katedrze w Bouar. W tym ważnym dla niego dniu, jako wspólnota rodzinnej diecezji biskupa Mirosława, otoczmy go siłą naszej modlitwy i serdecznej pamięci.

Biskup Mirosław Gucwa urodził się w roku 1963 w Pisarzowej. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchowego w Tarnowie przyjął święcenia kapłańskie w roku 1988. Pierwsze cztery lata jego posługi kapłańskiej były związane z parafią św. Katarzyny w Grybowie. W październiku 1992 r. otrzymał z rąk biskupa Józefa Życińskiego krzyż misyjny i został posłany do pracy ewangelizacyjnej w Republice Środkowoafrykańskiej. Od tamtej pory, czyli już od ponad ćwierć wieku, pracuje w diecezji Bouar, którą obecnie będzie kierował jako biskup diecezjalny. W czasie swej dotychczasowej posługi misyjnej pełnił on wiele istotnych funkcji: był proboszczem, rektorem niższego seminarium duchownego, kanclerzem kurii diecezjalnej, przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Pokoju, a przez ostatnich 11 lat wikariuszem generalnym. Oprócz tego był również kapelanem miejscowego więzienia oraz miejskiego szpitala, w którym zapoczątkował duszpasterstwo chorych. W czasie rebelii w Republice Środkowoafrykańskiej z narażeniem własnego życia organizował pomoc dla mieszkańców, był mocno zaangażowany w przywracanie pokoju i godzenie zwaśnionych stron, a także odznaczył się dużą odwagą w działaniach na rzecz uwolnienia porwanego misjonarza ks. Mateusza Dziedzica. Ks. Mirosław Gucwa dał również początek działalności tzw. Platformie Religijnej, która gromadzi przedstawicieli wyznawców różnych religii. Celem tego zgromadzenia jest wspólna modlitwa, refleksja i działanie na rzecz pokojowego współżycia wyznawców różnych religii zamieszkujących w RCA. Ks. Mirosław Gucwa pozostaje też mocno zaangażowany jako promotor centrum edukacji dla kobiet, które w tym kraju mają utrudniony dostęp do kształcenia.

 

Drodzy Diecezjanie!

Biskup Mirosław Gucwa jest pierwszym tarnowskim misjonarzem, który został biskupem w Afryce. Cieszymy się, że posługa księdza Mirosława znalazła uznanie w oczach Ojca Świętego. Jest to również dostrzeżenie wielkiego zaangażowania misyjnego diecezji tarnowskiej. Wraz delegacją kapłanów i świeckich z naszej diecezji uczestniczymy dzisiaj w liturgii święceń biskupich ks. Mirosława Gucwy w katedrze w Bouar. Proszę Was wszystkich o duchową łączność i modlitwę w intencji biskupa Mirosława i jego posługi dla diecezji Bouar. Polecajmy wspólnie Bogu także sprawę misji, misjonarzy i tych, którym oni posługują, modląc się usilnie o upragniony dla wszystkich narodów dar życia w pokoju i bezpieczeństwie.

Z pasterskim błogosławieństwem

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

 

Chrystus, który oczyścił trędowatego i przywrócił mu nie tylko zdrowie, ale też godność dziecka Bożego, pragnie każdego z nas oczyszczać z trądu naszych grzechów. Trzeba tylko przyjść do Niego i o to poprosić.

 

Dzisiaj, w Światowy Dzień Chorego, naszymi modlitwami otaczamy chorych i cierpiących. Zachęcamy do korzystania z daru, jakim w Kościele jest sakrament namaszczenia chorych. Jest to sakrament uzdrawiający: umacnia w słabości, a w przypadku osób, które nie mogą już skorzystać z sakramentu pokuty, także gładzi grzechy, jeżeli chory miał w sercu pragnienie pojednania się z Panem Bogiem. Pamiętajmy, aby w przypadku ciężkiej choroby bliskiej osoby nie zwlekać z zatroszczeniem się o udzielenie jej tego sakramentu.

 

Dzisiaj także w ostatnich dniach karnawału Kościół w Polsce rozpoczyna Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Problem alkoholizmu dotyka wielu milionów naszych rodaków. Zachęcamy do modlitwy i podjęcia dzieł miłosierdzia celem wspierania osób pragnących wyzwolenia się z nałogu.

 

Nabożeństwo czterdziestogodzinne:

Niedziela 11 lutego

godz. 9.30 – 10.30  Róże ojców z Lisiej Góry: Mariana Małeckiego, Stefana Stono i Zygmunta Toporka

11.30 – 12.00  Ministranci, DSM i dzieci szkolne.

12.00 – 13.00  Róże ojców z Lisiej Góry: Ryszarda Janiszewskiego, Michała Kocoła, Jana Kucy, Stanisława Tokarza i Romana Duzia.

13.00 – 14.00   Róże ojców z Lisiej Góry: Wojciecha Bogacza, Mariana Wardzały, Stanisława Świątka, Stanisława Szatki.

14.00 – 15.00   Bolesława Płaczka, Roberta Małeckiego, Kazimierza Gieronia

15.00 – 16.00      Akcja Katolicka, Caritas i Koło Komunii św. wynagradzającej

Poniedziałek 12 lutego

==================

godz. 9.00 – 10.00    Róże matek: Józefy Wenc i Ireny Walus

10.00 – 11.00    Róże matek: Marii Partyki

11.00 – 12.00    Róże matek: Genowefy Armatys i Michaliny Fornagiel

12.00 – 13.00    Róże matek: Haliny Łuszcz i Janiny Starzyk

13.00 – 14.00    Róże matek: Teresy Kaziród i Marii Mrowiec

14.00 – 15.00    Róże matek: Krystyny Wapiennik i Józefy Rusznicy

15.00 – 16.00    Róże matek: Marii Duź i Bractwa Drogi Krzyżowej

16.00 – 17.00    Róże matek: Małgorzaty Stokłosy i Jolanty Kuli

Wtorek 13 lutego

==============

godz. 9.00 – 10 00    Róże matek: Małgorzaty Jakubowskiej i Teresy Pęcak

10.00 – 11.00   Róże matek: Anny Pyrek i Marii Kucy

11.00 – 12.00   Róże matek: Jadwigi Bogacz i Straż Honorowa

12.00 – 13.00   Róża Janiny Radoń

13.00 – 14.00   Róże matek: Pauliny Taraszki i Marii Prusak

14.00 – 15.00   Róże matek: Heleny Michoń i Zofii Słowik

15.00 – 16.00   Róże matek: Marii Tokarz i Marii Wielgus

16.00 – 17.00   lektorzy, Gimnazjum oraz młodzież pracująca, młodzież szkół średnich i studiująca

 

W poniedziałek i wtorek Msza św. o godz. 8.00 i 17.00 W poniedziałek i wtorek kwadrans przed każdą pełną godziną będzie rozdzielana Komunia św., a następnie kapłan będzie w konfesjonale. Każda grupa niech prowadzi adorację przez pół godziny a następnie módlmy się w ciszy. Niech wszyscy wezmą udział codziennie w adoracji. Rodzice niech przyprowadzą dzieci.

 

W środę przypada Popielec i rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Msze św. z kazaniem i posypaniem głów popiołem będą o godz. 8.00 10.30 i 17.00 Przypominamy, że wszystkich katolików od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki roku (z wyjątkiem uroczystości liturgicznych) oraz w Popielec. Ponadto katolicy pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia zobowiązani są do postu ograniczającego się do jednego posiłku do syta i dwóch lekkich w ciągu dnia w Popielec i w Wielki Piątek. Post jest wyrazem zjednoczenia z cierpiącym Zbawicielem oraz środkiem do wewnętrznego oczyszczenia.

 

W Środę Popielcową składka będzie przeznaczona na cele charytatywne.

 

Pamiętajmy, że rozpoczynający się okres wielkopostny to tzw. czas zakazany, okres pokutny w Kościele. Powstrzymajmy się, więc od hucznych zabaw, tańców i dyskotek.

 

Wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu zaczniemy gromadzić się na nabożeństwach wielkopostnych. W piątki wspólnie będziemy rozważać Drogę Krzyżową o godz. 17.00 a w niedzielę śpiewać Gorzkie Żale o godz. 15.00 Po tych nabożeństwach będzie Msza św. Za odprawienie Drogi Krzyżowej lub Gorzkich Żali zyskujemy odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Kazania pasyjne będzie głosił Ks. Dr Dariusz Brzegowy sędzia Sądu Diecezjalnego w Tarnowie.

 

Od środy do niedzieli z całym Kościołem będziemy modlić się o ducha pokuty dla każdego z nas.

 

Chrystus przywracający nam czystość serca niech wspiera szczególnie solenizantów i jubilatów tego tygodnia.

 

Tegoroczny Wielkopostny Dzień Skupienia dla członków Grup Modlitewnych św. Ojca Pio i jego czcicieli z naszej diecezji odbędzie się w sobotę 17 lutego, w kościele Ducha Świętego w Dębicy. Rozpoczęcie o godz. 10.30 a zakończenie około godz. 17.00 Zapisy na Dzień Skupienia w kiosku parafialnym i w zakrystii. Wyjazd o godz. 9.00 z parkingu kościelnego.

 

W przyszła niedzielę będzie druga składka w kopertach na elewację kościoła. Prosimy o ofiary wszystkie rodziny i młodzież pracującą. Pierwsza składka wyniosła 19870 zł. + 500$. Razem 21570 zł. Bóg zapłać za złożone ofiary.

 

W przyszła niedzielę po wieczornej Mszy św. będzie krótkie spotkanie PRD w zakrystii.

 

Godzinki w przyszłą niedzielę poprowadzi róża Marii Kucy. Dziękujemy za udział w Godzinkach róży Romana Duzia.

 

Różaniec w przyszłą niedzielę poprowadzi róża Jolanty Kuli. Dziękujemy za udział w różańcu róży Zygmunta Toporka.

 

Lecznica Zwierząt w Lisiej Górze informuje, że obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie w miejscowości Lisia Góra odbędzie się w sobotę 17.02.2018.Harmonagram szczepienia na stronie: www.rabbitwet.pl/aktualności

 

Wydział Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie prowadzi zapisy w związku z wyjazdem na Światowe Dni Młodzieży do Panamy, które odbędą się w styczniu przyszłego roku. Całkowity koszt wyjazdu to 8,5 tys. złotych. Potwierdzeniem chęci udziału jest wpłata zaliczki w wysokości 2000 zł do 23. lutego br. i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Do Panamy można również popłynąć jachtem. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.mlodziez.diecezja.tarnow.pl.

 

W „GN” dzisiaj m.in.:

  • wywiad z konsekrowanym dziś Bpem Mirosławem Gucwą pochodzącym z naszej diecezji na temat Kościoła w Republice Środkowoafrykańskiej
  • skąd nagły wzrost powołań w Kościele katolickim w Szkocji?
  • o odnajdywaniu sensu choroby, radościach na onkologii w rozmowie z chorym Księdzem Profesorem Markiem Chrzanowskim
  • jak bronić dobrego imienia Polaków oskarżanych za niemieckie zbrodnie na Żydach?
  • Episkopat przeciwstawia się oskarżaniu Polaków o nazizm czy nacjonalizm

Natomiast w „Niedzieli”:

  • tematem numeru jest: odkłamywanie historii mordowania Żydów
  • o 160. rocznicy objawień MB w Lourdes
  • trzeźwość egzaminem wolności –wywiad z bpem Tadeuszem Bronakowskim – przewodniczącym Zespołu Konferencji Episkopatu ds. Apostolstwa Trzeźwości

Zelatorzy i zelatorki róż różańcowych, którzy nie odebrali jeszcze „Misji Dzisiaj” niech to uczynią w zakrystii po obecnej Mszy św.