2 Niedziela Wielkiego Postu – 25 lutego 2018

Komunikat na II niedzielę Wielkiego Postu „Ad Gentes” 25 II 2018 r. Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami „Uczniowie-misjonarze mocą Ducha Świętego”

Umiłowani w Chrystusie Panu Kapłani, Siostry i Bracia!

W II niedzielę Wielkiego Postu w Kościele w Polsce przeżywamy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku obchodzimy go pod hasłem „Uczniowie-misjonarze mocą Ducha Świętego”. Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że głównym sprawcą misji jest Duch Święty. Misjonarze i ci, którzy jednoczą się z nimi w dziele misyjnym, są Jego współpracownikami. Duch Święty wzbudza w Kościele powołania misyjne. Otwiera na potrzeby misji serca kapłanów, osób konsekrowanych oraz wiernych świeckich. Dzięki Jego światłu i mocy są oni gotowi wypełnić Chrystusowy mandat misyjny, porzucić rodzinne strony, bliskich i własne wspólnoty, by iść z Ewangelią do ludzi innych kultur, języków, obyczajów, w miejsca odległe i nieznane. Duch Święty pobudza serca tych, którym misjonarze głoszą Ewangelię. Przysposabia je do jej przyjęcia. Dzięki Jego wewnętrznym poruszeniom liczni ludzie odkrywają piękno wiary i przyjmują Chrystusa za swego Pana i Zbawcę.

Duch Święty działa również w tych, którzy nie wyjeżdżając na placówki misyjne, stają u boku misjonarzy z darem modlitwy, cierpienia ofiarowanego w ich intencjach oraz wsparciem materialnym. To On pobudza ochrzczonych i bierzmowanych do wypełnienia powołania misyjnego, płynącego z tych sakramentów.

Konferencja Episkopatu Polski w dn. 22-24 września 2005 r., postanowiła, że ofiary zbierane do puszek w II Niedzielę Wielkiego Postu będą przeznaczone na pomoc misjom poprzez Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Zatem hojnie wesprzyjmy swymi ofiarami 2032 misjonarzy i ich posługę ewangelizacyjną, charytatywną, medyczną i edukacyjną. W ubiegłym roku Dzieło Pomocy „Ad Gentes” sfinansowało ponad 140 dzieł na misjach, dofinansowało budowę 5 studni głębinowych w Afryce oraz szkoły zawodowej dla 250 uczniów w Segerea w Dar es Salaam (Tanzania). W ciągu całego roku Dzieło udziela systematycznej pomocy finansowej misjonarzom z Polski.

Pragnę w imieniu Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, wszystkich misjonarzy i misjonarek oraz własnym podziękować duszpasterzom i wiernym świeckim za zaangażowanie w misyjne dzieło Kościoła. Składam serdeczne „Bóg zapłać” chorym i starszym, którzy  cierpienia i niedostatki, trudy i przykrości życiowe ofiarowują w intencji misjonarzy. Dziękuję wspólnotom parafialnym, licznym grupom misyjnym, zwłaszcza dziecięcym i młodzieżowym za różne działania, które owocują nowymi formami pomocy misjom. Dziękuję za ofiarność, tak dziś jak w ciągu całego roku. Dzięki bowiem Waszej hojności misjonarze prowadzą wiele dzieł miłosierdzia w ubogich krajach Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji i Oceanii. Wyrażam wdzięczność wszystkim darczyńcom Dzieła Pomocy „Ad Gentes”, którzy wspierają misje, wysyłając sms-a na numer 72 032 o treści „Misje” lub poprzez wpłatę na konto Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. Jednocześnie proszę, abyście posłuszni natchnieniom Ducha Świętego, nie ustawali w trosce o misje.

Z serca wszystkim błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

+ Bp Jerzy Mazur SVD

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

 

W drugą niedzielę Wielkiego Postu Kościół ukazuje nam Pana Jezusa, który podczas przemienienia na górze Tabor objawia uczniom swoją chwałę. Bóg Ojciec, wskazując na Jezusa, mówi: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

 

Trwajmy w wielkopostnych dobrych postanowieniach, a szczególnie starajmy się rozważać mękę Pańską podczas wspólnej modlitwy. Droga krzyżowa w piątki o godz. 17.00 a Gorzkie Żale w niedziele o godz. 15.00

 

W czwartek, 1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pamiętajmy w modlitwie o naszych niezłomnych bohaterach.

 

W tym tygodniu przypada także pierwszy czwartek miesiąca, który przypomina nam wydarzenia z Wielkiego Czwartku, ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Podczas Mszy Świętych o godz. 6.30 i 17.00 będziemy modlić się o nowe powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego.

 

Każdy pierwszy piątek miesiąca przypomina nam tajemnicę konania Pana Jezusa na krzyżu i Jego otwarte Serce. Starajmy się w tym dniu przyjąć Komunię św. wynagradzającą za nasze grzechy.

 

Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej w naszym kościele dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz szkół średnich w piątek o godz. 16.00 Prosimy aby przybyć na spowiedź od wyznaczonej godziny do godz. 17.00

 

W pierwszą sobotę miesiąca wpatrujemy się w Serce Maryi przebite mieczem boleści.

 

W I sobotę zapraszamy do odprawienia kolejnej z pięciu pierwszych sobót miesiąca. Najpierw będzie Nabożeństwo I soboty o godz. 17.00 a następnie Msza św. Tych, którzy nie byli miesiąc temu zachęcamy do rozpoczęcia pięciu I sobót.

 

W sobotę o godz. 9.00 zbiórki lektorów i ministrantów.

 

Zapis do chrztu w I niedzielę marca o godz. 14.00 w domu parafialnym. Chrzestni przynoszą zaświadczenia z parafii, że mogą pełnić ta funkcję.

 

Niech przemieniony Chrystus błogosławi solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

 

Godzinki w przyszłą niedzielę poprowadzi róża Ryszarda Janiszewskiego. Dziękujemy za udział w Godzinkach róży Jolanty Kuli.

 

Różaniec w przyszłą niedzielę poprowadzi róża Mariana Wardzały. Dziękujemy za udział w różańcu róży Marii Kucy.

 

Caritas rozprowadza paschaliki wielkanocne czyli miniatury paschału. Oprócz paschalików są do nabycia baranki wielkanocne. Ponadto gimnazjaliści i dzieci szkolne otrzymają w szkole skarbonki wielkopostne rozprowadzane przez Caritas. Jest to już kilkuletnia tradycja. Dzieci a także rodziny składają jałmużny wielkopostne do tych skarbonek. Jałmużna obok modlitwy i postu jest uczynkiem pokutnym.

 

W „GN” dzisiaj m.in.:

 • o dżumie XXI wieku, czyli o samotności – chorobie, która zagraża Europie
 • w ramach cyklu „Wielki Post z o. Pio” o modlitwie jako najlepszej broni
 • o wolne niedziele walczył już w 1980 roku bp. Herbert Bednorz w Katowicach
 • o pięciu latach emerytury papieża Benedykta XVI
 • o Polakach ratujących Żydów z narażeniem życia w rozmowie z Darkiem Majelonkiem

Natomiast w „Niedzieli”:

 • tematem numeru jest dzisiejsza niedziela solidarności z misjonarzami
 • o świętym życiu o. Pio
 • o 20. rocznicy ratyfikacji konkordatu

W nowym „MGN” dla dzieci na marzec:

 • obrazek ze św. o. Pio oraz jego radami – jak dobrze się spowiadać
 • o ojcu Pio opowiada jego były ministrant
 • jak zrobić własną grę planszową

W kiosku jest też nowy numer „Miłujcie się” dla młodzieży a w nim:

 • o Bożym miłosierdziu w życiu Romana Kluski
 • św. Andrzej Bobola, patron Polski, niezwyciężony świadek Chrystusa
 • rodzina jako droga do świętości

 

Już dzisiaj informujemy, że w tym roku w naszej wspólnocie parafialnej odbędą się misje parafialne w dniach 22 – 29 kwietnia, przed odpustem ku czci św. Wojciecha. Poprowadzą je Ojcowie Redemtoryści.

 

Starosta Tarnowski, Wójt Gminy Tarnów zapraszają na Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” z udziałem Pani Premier Beaty Szydło, które odbędą się w najbliższą sobotę, 3 marca w hali widowiskowo – sportowej w Koszycach Wielkich. W programie Koncert Galowy „Muzycznie Szlakiem Niepodległości Polski” oraz poczęstunek dla wszystkich. Organizatorzy zapewniają bezpłatny transport. Szczegóły na stronie internetowej Gminy Tarnów.

 

Katolicka Szkoła Podstawowa w Tarnowie zaprasza na wielkopostne rekolekcje organizowane dla Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców. Poprowadzi je aktorka Patrycja Hurlak. Rekolekcje odbywać się będą w kaplicy szkolnej w budynku szkoły przy ul. Warzywnej 3, w dniach od wtorku do czwartku  (27 lutego – 01 marca 2018r.) od godz. 17.00