Wielkanoc – 1 kwietnia 2018

Komunikat Biskupa Tarnowskiego z okazji 74. Tygodnia Miłosierdzia

Drodzy Diecezjanie!

W Niedzielę Miłosierdzia, która kończy oktawę przeżywanych obecnie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, rozpoczyna się w Kościele w Polsce 74. Tydzień Miłosierdzia. Wpisuje się on w tradycyjny już nurt wydarzeń duszpasterskich, których celem jest uświadomienie nam wszystkim, że wiara powinna być przez nas nie tylko świętowana, ale nade wszystko przeżywana i realizowana w praktyce codziennego życia.

Hasłem tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia będą słowa: Mocni w Duchu Świętym. Nawiązują one do trwającego obecnie roku duszpasterskiego, który przypomina nam, że wszyscy „jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2,4) i w Jego mocy możemy i powinniśmy świadczyć o naszej wierze, także poprzez czyny miłosierdzia.

Chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy już odkryli w sobie moc Ducha Świętego i dzięki tej mocy, jako wolontariusze, pracownicy Caritas, a także jako darczyńcy i dobrodzieje różnych dzieł charytatywnych ukazują w swoim działaniu miłosierdzie samego Boga. Zachęcam, szczególnie młodych, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, albo niedawno go przyjęli, aby Mocni w Duchu nie bali się przychodzić z pomocą tym, którzy są słabi, biedni i zapomniani. Zachęcam wszystkich, aby w zbliżającym się Tygodniu Miłosierdzia podjęli choćby jeden konkretny czyn miłosierdzia, który będzie ważną kroplą tworzącą „morze miłosierdzia”. Tym czynem, tą przysłowiową, ale jakże istotną kroplą w morzu potrzeb, będzie m.in. przekazanie 1% podatku na dzieła Caritas Diecezji Tarnowskiej. Tym czynem miłosierdzia będzie także ofiara złożona w najbliższą niedzielę do puszki Caritas w ramach ogólnopolskiej zbiórki na potrzeby Caritas diecezjalnych.

Na owocne, pełne mocy Ducha Świętego przeżywanie 74. Tygodnia Miłosierdzia udzielam wszystkim Diecezjanom pasterskiego błogosławieństwa.

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

 

Od wczesnego rana pozdrawiamy się dzisiaj radosnym: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Jest to nasze wielkanocne wyznanie wiary. Na tej prawdzie opiera się całe chrześcijaństwo i wiara Kościoła. Od świadków Zmartwychwstałego rozpoczęło się głoszenie Dobrej Nowiny na całym świecie. Niech prawda o powstaniu z martwych naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, która niesie także nadzieję naszego zmartwychwstania, przenika całe nasze życie. Niech będzie ukojeniem w cierpieniu i smutku, niech stanie się źródłem radości w naszej codzienności. Niech dodaje siły w zmaganiu się ze słabościami i wzrastaniu w cnotach. Niech przenika nasze życie rodzinne, zawodowe i społeczne. Niech pozwoli nam w całkowitej szczerości serca świętować dzień radosnego zwycięstwa życia nad śmiercią. Życzymy sobie wzajemnie błogosławionych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych.

 

Jutro drugi dzień świąt – Poniedziałek Wielkanocny. Pamiętajmy, że nasza radość i cała przedświąteczna krzątanina miały swój cel przede wszystkim w wydarzeniach męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Zadbajmy o nasz udział w świątecznej Mszy Świętej. Będziemy je sprawować tak jak w niedziele, z tym, że wieczornej Mszy św. nie będzie. Zachęcamy także, o ile to możliwe, do uczestnictwa we Mszach Świętych przez całą oktawę Wielkanocy. W czasie wolnym warto zajrzeć też do innych kościołów i obejrzeć wystrój grobów Pańskich. Jak co roku będziemy wspierać duchowo i materialnie Uniwersytet JP II w Krakowie i Tarnowie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski.

 

Uroczyste świętowanie Wielkanocy rozciąga się na oktawę. Każdy dzień tego tygodnia ma rangę uroczystości. Dlatego w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

W środę na wieczorną Mszę św. zapraszamy klasy III-cie przygotowujące się do I Komunii św. wraz z rodzicami.

 

Spotkanie Akcji Katolickiej będzie w środę po wieczornej Mszy św.

 

Zespoły synodalne z naszego dekanatu Tarnów – Północ mają spotkanie w najbliższą sobotę o godz. 11.00 w kościele MB Fatimskiej w Tarnowie. Zespół synodalny w naszej parafii składa się z Parafialnej Rady Duszpasterskiej i nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Udział w spotkaniu jest obowiązkowy.

 

W tygodniu wielkanocnym przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Uczcijmy te dni przez przyjęcie Komunii św. i udział w nabożeństwach. Wszystkie Msze Święte będą sprawowane z modlitwami ku czci Chrystusa zmartwychwstałego.

 

W I sobotę zapraszamy do odprawienia kolejnej z pięciu pierwszych sobót miesiąca. Najpierw będzie Nabożeństwo I soboty o godz. 18.00 a następnie Msza św. Tych, którzy nie byli miesiąc temu zachęcamy do rozpoczęcia pięciu I sobót.

 

Msze św. wieczorne w dni powszednie będą o godz. 18.00

 

Pamiętamy o solenizantach i jubilatach w tych świątecznych dniach i wypraszamy dla nich łaski od zmartwychwstałego Pana.

 

W przyszłą niedzielę, czyli Niedzielę Miłosierdzia członkowie Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego zapraszają do wspólnej modlitwy w kościele Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00

 

W przyszłą niedzielę w Polsce będzie zbiórka do puszek na rzecz Caritas Polska. Prosimy o przeprowadzenie tej zbiórki Szkolne Koło Caritas.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości paschalnych, a szczególnie różom, Ochotniczej Straży Pożarnej z Lisiej Góry; tym, którzy urządzali ołtarze Ciemnicy i Grobu Pańskiego, szczególnie s. Scholastyce, Marcie Janiszewskiej, Władysławowi Wałaszkowi, Marcie Maziarz oraz wielu innym, którzy w różny sposób pomogli; tym, którzy śpiewali Pasję; tym, którzy ubierali krzyż misyjny i krzyże przydrożne oraz Akcji Katolickiej, młodzieży i dzieciom za prowadzenie adoracji przy Grobie Pańskim.

 

Dziękujemy za dary złożone na rzecz potrzebujących, a Caritasowi za ich rozdzielenie.

 

Godzinki w przyszłą niedzielę poprowadzi róża Marii Mrowiec. Dziękujemy za udział w Godzinkach róży Michała Kocoła.

 

Różaniec w przyszłą niedzielę poprowadzi róża Marii Partyki. Dziękujemy za udział w różańcu róży Wojciecha Bogacza.

 

W świątecznym „GN” m.in.:

  • diagnoza włoskich lekarzy mówiła , że Amanda nie ma żadnych szans na urodzenie. Dziś Amanda ma 4 lata i jest cudem, który zdecydował o kanonizacji papieża Pawła VI w październiku tego roku
  • o filmach ukazujących zmartwychwstałego Chrystusa
  • wiara w zmartwychwstanie oparta jest na solidnym materiale dowodowym zapewniają prawnicy
  • o cudach, które wydarzyły się na Jasnej Górze

Natomiast w „Niedzieli”:

  • jak kobiety adorują Pana Jezusa w Wieliczce?
  • tematem numeru jest wielki prorok JP II z okazji 13-tej rocznicy śmierci
  • o Wielkanocy, która najskuteczniej przypomina nam o ojczyźnie niebieskiej

W nowym „MGN” na kwiecień:

  • prezent – kalendarz na Triduum Paschalne
  • jak się uczyć, żeby się nauczyć