Uroczystość I Komunii Świętej

W niedzielę 6 maja 2018 r. odbyła się Uroczystość Pierwszej Komunii świętej. Podczas Mszy świętej sprawowanej o godz. 10.30, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz Stanisław Szałda 55 dzieci (32 dziewczynki i 23 chłopców) po raz pierwszy w pełni uczestniczyło w Eucharystii przyjmując Jezusa eucharystycznego do swego serca. Pierwsza Komunia święta jest wielkim świętem rodziny chrześcijańskiej, dlatego życzymy dzieciom i ich rodzinom, by przyjaźń z Jezusem umacniała się przez częste przystępowanie do Stołu Pańskiego.