Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych do Wadowic

W dniu 10 maja 2018 r. odbyła się Pielgrzymka dziękczynna do Wadowic, w której uczestniczyły dzieci klas trzecich, które w tym roku po raz pierwszy przyjęły Komunię świętą. W Pielgrzymce uczestniczyło 53 dzieci wraz z rodzicami i bliskimi, Panie Wychowawczynie: Pani Anna Taraszka, Pani Agnieszka Klonowicz, Pani Lidia Kawa oraz Pani Justyna Golec i S. Barbara Mądro, łącznie 121 osób.

Pielgrzymi zwiedzili Muzeum – Dom Rodzinny Świętego Jana Pawła II – miejsce dzieciństwa i młodości Papieża. Następnie uczestnicy Pielgrzymki udali się do  Bazyliki pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny i uczestniczyli we Mszy świętej, której przewodniczył Ks. Tadeusz Łojas SAC. Podczas Pielgrzymki uczestnicy zawierzyli swe życie Bogu i prosili o wstawiennictwo św. Jana Pawła II w tym szczególnym miejscu, gdzie Papież podczas swej pielgrzymki do Polski 16 czerwca 1999 r.  mówił: „Z wielkim wzruszeniem patrzę na to miasto lat dziecięcych, które było świadkiem mych pierwszych kroków, pierwszych słów i tych – jak mówi Norwid – «pierwszych ukłonów», co są «jak odwieczne Chrystusa wyznanie: „Bądź pochwalony!”» (por. Moja piosenka). Miasto mojego dzieciństwa, dom rodzinny, kościół mojego chrztu świętego… Pragnę wejść w te gościnne progi, na nowo ukłonić się rodzinnej ziemi i jej mieszkańcom, i wypowiedzieć słowa, którymi wita się domowników po powrocie z dalekiej drogi: «Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!» (…) Z głęboką czcią całuję próg domu Bożego – wadowickiej fary, a w niej chrzcielnicę, przy której zostałem wszczepiony w Chrystusa i przyjęty do wspólnoty Jego Kościoła. W tej świątyni przystąpiłem do pierwszej spowiedzi i komunii św. Tu byłem ministrantem. Tu dziękowałem Bogu za dar kapłaństwa (…). Ile dobra, ile łask wyniosłem z tej świątyni i z tej parafialnej wspólnoty, wie jedynie Ten, który jest Dawcą wszelkich łask”.

« 1 z 2 »