Pielgrzymka dziękczynna za sakrament bierzmowania

W czwartek 14 czerwca 2018 r. bierzmowani z całej diecezji pielgrzymowali do Starego Sącza. W sumie przybyło prawie 4 tysiące młodych, a z naszej szkoły 37 gimnazjalistów. Spotkaliśmy się pod ołtarzem papieskim przy Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania „Opoka”. Mszy św. koncelebrowanej przez kilkudziesięciu kapłanów przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż.
Więcej na stronie Gościa Niedzielnego oraz na stronie diecezjalnej.