20 Niedziela Zwykła – 19 sierpnia 2018

Pan Jezus poucza dzisiaj swoich słuchaczy, że On jest z nami i pozostanie obecny i żywy pod postacią chleba i wina. Każdy z nas może skorzystać z tego ożywiającego pokarmu, który nam zostawił. Co więcej, karmienie się Jego Ciałem i Krwią jest warunkiem koniecznym, aby osiągnąć życie wieczne. Nie lekceważmy tego.

 

Dziś odpust w Pawęzowie, a w przyszłą niedzielę w Starych Żukowicach. Sumy odpustowe o godz. 11.00

 

Pragniemy z każdą różą różańcową spotkać się jeden raz na modlitwie w ogrodzie różańcowym. Zapraszamy w tym tygodniu róże na wieczorną Mszę św. a po niej do ogrodu różańcowego na wspólny różaniec w następującym porządku:

L.p Dzień Róże
2 środa Krystyny Wapiennik, Józefy Wenc, Marii Wielgus, Zygmunta Toporka i Mariana Wardzały

 

W czwartek, w Światowym Dniu Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, będziemy modlić się za miliony ofiar, także spośród naszych krewnych i rodaków, totalitarnych i zbrodniczych systemów politycznych XX wieku.

 

W sobotę o godz. 18.00 wieczór z św. o. Pio. Przyjdźmy licznie i zaprośmy naszych krewnych z sąsiednich parafii.

 

W przyszłą niedzielę uczcimy Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską.

 

W przyszłą niedzielę o godz. 14.00 będzie Msza św. dożynkowa a następnie na stadionie sportowym Gminne Dożynki. W związku z tym nie będzie Mszy św. o godz. 16.00

 

W wielu parafialnych świątyniach i sanktuariach dziękujemy za tegoroczne zbiory. Zwyczaj ten spotykamy w Kościele już od IX wieku. Dojrzałe owoce, kwiaty i zboża są symbolem dojrzałości duchowej Maryi i pełni łask, jakimi Pan Bóg Ją obdarzył. Podczas tego dziękczynienia w naszej wspólnocie parafialnej, prosimy Ojca w niebie, aby zebrane płody ziemi służyły wspólnemu dobru. Dlatego też modlitewną pamięcią obejmiemy wszystkich, którzy własną pracą zadbali o ich obfitość, ale również tych, od których będzie zależał sprawiedliwy podział tych dóbr.

 

Niech Chrystus żyjący na wieki obficie błogosławi solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

 

W tym tygodniu patronują nam:

 • 20 VIII – św. Bernard (1090-1159), Francuz, cysters, opat i piewca chwały Maryi.
 • 21 VIII – św. Pius X (1835-1914), papież, realizator hasła: odnowić wszystko w Chrystusie.
 • 22 VIII – Najświętsza Maryja Panna, Królowa nieba i ziemi.
 • 24 VIII – św. Bartłomiej (I w.), Apostoł, świadek Chrystusa w Indiach i Armenii, męczennik.

 

Od 8 do 15 września będzie tygodniowy odpust w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Szczegółowy program jest w gablocie parafialnej.

 

Godzinki w przyszłą niedzielę poprowadzi róża Marii Wielgus. Dziękujemy za udział w Godzinkach różom Stanisława Świątka i Józefy Wenc.

 

Różaniec w przyszłą niedzielę poprowadzi róża Stanisława Tokarza. Dziękujemy za udział w różańcu różom Krystyny Wapiennik i Marii Wielgus.

 

W „GN” dzisiaj m.in.:

 • jaki jest sekret sukcesu ewangelizacyjnego św. Jacka i ile jest prawdy w opowieściach o cudach, których dokonywał ?
 • wyjaśnienie zmiany wprowadzonej w katechizmie w punkcie dotyczącym kary śmierci i o ewolucji koncepcji kary śmierci w Kościele katolickim
 • dlaczego papież Pius X powinien być święty?
 • o okolicznościach śmierci franciszkańskich męczenników o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego zamordowanych w Peru

Natomiast w „Niedzieli”:

 • 40-ta rocznica wyboru JP II
 • tematem numeru jest atak na rodzinę środowisk antykościelnych
 • o pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę

 

W piątek rozpoczęła się Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasna Górę.

Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej na Jasną Górę będą towarzyszyć media diecezjalne. Także na naszym Portalu diecezjalnym znajdziecie m.in. filmy i fotografie.

Na szlaku będą obecni przedstawiciele Portalu Diecezji Tarnowskiej, radia RDN, Tarnowskiego Gościa Niedzielnego, a także innych redakcji. Dziennikarze zaplanowali relacje, informacje, transmisje Mszy i nabożeństw. Na www.diecezja.tarnow.pl będziemy m.in. zamieszczać zdjęcia i filmy – rozmowy z pielgrzymami i homilie.

Tarnowski Gość Niedzielny codziennie będzie obecny na szlaku, by relacjonować to wszystko co dzieje się podczas PPT. Każdego dnia warto też słuchać radia RDN. Rozgłośnia przygotowała bogaty program.

PLAN TRANSMIJI NABOŻEŃSTW ORAZ PROGRAMÓW NA ANTENIE RDN MAŁOPOLSKA I RDN NOWY SĄCZ, Z TRASY XXXVI PIESZEJ PIELGRZYMKI TARNOWSKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

Pozdrowienia ze szlaku będą emitowane przez cały dzień na antenie RDN

Relacje z PPT w serwisach

DZIEŃ TRZECI – 19.08 – niedziela

06:00 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – grupa nr 24, Św. Klemensa

07:30 – Msza Święta z Nowego Brzeska

09:00 – 10:00 – Na pielgrzymim szlaku – Nowe Brzesko

15:00 – Godzina Miłosierdzia z grupą nr 13, Św. Dominika Savio

19:00 – Modlitwa Różańcowa – grupa nr 25, Św. Justa

19:30 – Duchowe Pielgrzymowanie

20:00 – Studio Pielgrzymkowe

20:45 – Apel Jasnogórski – grupa nr 23, Św. Jana Kantego

DZIEŃ CZWARTY – 20.08 – poniedziałek

12:00 – 13:00 – Na pielgrzymim szlaku – Racławice

15:00 – Godzina Miłosierdzia z grupą nr 26, Św. Katarzyny

17:45 – Pozdrowienia z pielgrzymiego szlaku

19:00 – Modlitwa Różańcowa – grupa nr 1, Najświętszej Maryi Panny

19:30 – Duchowe Pielgrzymowanie

20:00 – Studio Pielgrzymkowe

20:45 – Apel Jasnogórski – grupa nr 9-10, Św. Maksymiliana

DZIEŃ PIĄTY – 21.08 – wtorek

11:00 – 12:00 – Na pielgrzymim szlaku – Charsznica

15:00 – Godzina Miłosierdzia z grupą nr 22, Św. Małgorzaty

17:45 – Pozdrowienia z pielgrzymiego szlaku

19:00 – Modlitwa Różańcowa – grupa nr 7, Św. Józefa

19:30 – Duchowe Pielgrzymowanie

20:00 – Studio Pielgrzymkowe

20:45 – Apel Jasnogórski – grupa nr 11, Św. Jadwigi

DZIEŃ SZÓSTY – 22.08 – środa

09:00 – 10:00 – Na pielgrzymim szlaku – Żarnowiec

15:00 – Godzina Miłosierdzia z grupą nr 12, Św. Michała

17:45 – Pozdrowienia z pielgrzymiego szlaku

19:00 – Modlitwa Różańcowa – grupa nr 5, Św. Floriana

19:30 – Duchowe Pielgrzymowanie

20:00 – Studio Pielgrzymkowe

20:45 – Apel Jasnogórski – grupa nr 4, Św. Wincentego a Paulo

DZIEŃ SIÓDMY – 23.08 – czwartek

10:00 – 11:00 – Na pielgrzymim szlaku – Sokolniki

15:00 – Godzina Miłosierdzia z grupą nr 17, Św. Rafała

17:45 – Pozdrowienia z pielgrzymiego szlaku

19:00 – Modlitwa Różańcowa – grupa nr 8, Św. Stanisława

19:30 – Duchowe Pielgrzymowanie

20:00 – Studio Pielgrzymkowe

20:45 – Apel Jasnogórski – grupa nr 15, Św. Jacka

DZIEŃ ÓSMY – 24.08 – piątek

13:00 – 14:00 – Na pielgrzymim szlaku – Trzebniów

15:00 – Godzina Miłosierdzia z grupą nr 20, Św. Kazimierza

17:45 – Pozdrowienia z pielgrzymiego szlaku

19:00 – Modlitwa Różańcowa – grupa nr 18, Św. Wojciecha

19:30 – Duchowe Pielgrzymowanie

20:00 – Studio Pielgrzymkowe

20:45 – Apel Jasnogórski – grupa nr 19, Św. Kingi

DZIEŃ DZIEWIĄTY – 25.08 – sobota

09:00 – 10:00 – Na pielgrzymim szlaku – Częstochowa, ulica Hektarowa

14:00 – Transmisja wejścia grup XXXVI PPT na Jasnogórskie Błonia

17:00 – Msza święta na zakończenie XXXVI PPT

19:00 – Modlitwa Różańcowa – studio RDN Małopolska

19:30 – Duchowe Pielgrzymowanie

20:00 – Studio Pielgrzymkowe

21:00 – Apel Jasnogórski z kaplicy Matki Bożej Częstochowskie

 

Finanse Parafii Lisia Góra

Raport za lipiec 2018
Wyszczególnienie Przychody Wydatki
ofiara z okazji pogrzebu z Brzozówki 100,00 0,00
za grobowce 1 700,00 0,00
siostra Scholastyka za lipiec 0,00 500,00
sprzątanie cmentarza 0,00 500,00
hostie i komunikanty 0,00 114,00
paliwo do kosiarek 0,00 95,00
składka niedzielna 1 778,00 0,00
przegląd klimatyzacji w kościele i wymiana filtrów 0,00 600,00
wywóz 3 kontenerów śmieci z cmentarza 0,00 1 463,00
ofiary ze ślubu 152,00 0,00
benzyna do kosiarek 0,00 90,00
składka niedzielna 2 192,00 0,00
składka niedzielna 2 026,00 0,00
paliwo do kosiarek i olej 0,00 107,00
plakat na parkingu 0,00 40,00
7948 3509

Pracownicy parafialni otrzymali za lipiec 2300 zł., ZUS pracowników 820,16 zł., Urząd Skarbowy 181 zł. Kwiaty do kościoła na sierpień 200 zł.. W kasie dla pracowników kościelnych brakowało 73,16. Radni z ulic Warzywnej, Tarnowskiej, Witosa, Łukowskiej, Rolniczej i Bema zebrali 10125 zł. W kasie dla pracowników kościelnych zostało 6550,68 zł. Dziękujemy ofiarodawcom za ofiary a radnym za ich zebranie.

Składki z lipca przekazane do Kurii przeznaczone były na potrzeby diecezji oraz Seminarium Duchowne. Wyniosły 3600 zł.. Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone w lipcu.