Niedziela Chrztu Pańskiego – 13 stycznia 2019

Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o własnym chrzcie, poprzez który Pan Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha Świętego. Kończąc okres Bożego Narodzenia, wyruszmy na drogi codziennego życia, dając świadectwo przyjęcia Syna Bożego do naszych serc.

 

Dziś o godz. 17.00 spotkanie opłatkowe dla Zespołu Synodalnego, PRG, PRD, Caritasu, Akcji Katolickiej, Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego i szafarzy Komunii św. Przynosimy na to spotkanie śpiewniki z kolędami.

 

W środę 16 stycznia przypada w naszej parafii Adoracja Najświętszego Sakramentu. Adoracja taka codziennie odbywa się w kolejnej parafii naszej diecezji. Porządek adoracji będzie następujący:

 

 • 9.00 – 10.00  ul. Długa
 • 10.00 – 11.00 ul. Szkolna i Mielecka
 • 11.00 – 12.00 ul. Jaracza i Południowa
 • 12.00 – 13.00 ul. Zagumnie i Leśna
 • 13.00 – 14.00 ul. Witosa, Warzywna, Tarnowska, 1 Maja i Łukowska
 • 14.00 – 15.00 ul. Rolnicza i Józefa Bema
 • 15.00 – 16.00 ul. Sucharskiego
 • 16.00 – 17.00 ul. Rataja i Kościuszki

Adoracja cały dzień będzie w ciszy. Prosimy usilnie rodziców o zabranie dzieci i młodzieży na adorację do kościoła. Msze św. będą o godz. 8.00 i 17.00 Wierni obecni na Mszy św. o godz. 8.00 będą adorować Najświętszy Sakrament po Mszy św. do godz. 9.00 Mszy św. o godz. 6.30 nie będzie.

 

W czwartek 17 stycznia rozpoczynają się XXXIV Światowe Dni Młodzieży w Panamie, odbywające się pod hasłem „Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego!”. W duchu łączności z młodzieżą całego świata módlmy się o gotowość przyjęcia słowa Bożego i podjęcia różnych darów powołania przez młode pokolenie uczniów Chrystusa.

 

W czwartek od godz. 7.00 do 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy pełniących dyżury w drugie czwartki miesiąca oraz wszystkich parafian. Rodzice niech zabierają ze sobą dzieci a dziadkowie wnuki. Jest to adoracja jako dziękczynienie za Ojczyznę.

 

Odpowiadając na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do Boga Ojca za swoich uczniów, „aby byli jedno”, w najbliższy piątek rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Włączmy się to dzieło poprzez osobistą modlitwę.

 

W piątek wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 16.30 o godz. 17.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia a następnie Msza św.

 

Wszystkim, którzy obchodzą w zbliżających się dniach imieniny i urodziny, życzymy wszelkiego błogosławieństwa i opieki świętych patronów.

 

W tym tygodniu patronują nam:

 • 17 I – św. Antoni (1195-1231), opat, egipski pustelnik,
 • 19 I – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego.

 

Godzinki w przyszłą niedzielę poprowadzi róża Anny Pyrek. Dziękujemy za udział w Godzinkach róży Michała Kocoła.

 

Różaniec w przyszłą niedzielę poprowadzi róża Marii Prusak. Dziękujemy za udział w różańcu róży Teresy Pęcak.

 

W „GN” dzisiaj m.in.:

 • chrzest jako brama sakramentów
 • jak przygotować się do zmiany pracy?
 • jak działają escape roomy?

Natomiast w „Niedzieli”:

 • o pracy misjonarzy
 • tematem numeru jest: dziecko to skarb
 • o polskim rolnictwie w rozmowie z ministrem rolnictwa

 

W przyszłą niedzielę 20 stycznia w godz. od 7.00 do 17.00 w Gminnym Przedszkolu w Lisiej Górze odbędą się wybory sołtysa i Rady Sołeckiej. Trzeba mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.