Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest strukturą religijną i poprzez ten fakt jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna prowadzona wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu. Celem jest dążenie do najpełniejszego poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu. Tym celem jest również stworzenie nowego sposobu myślenia dojrzałego.

Do Akcji Katolickiej w naszej parafii należą:

 1. Marian Małecki – Prezes
 2. Małgorzata Jakubowska – Wiceprezes
 3. Krystyna Węc-Szatko – Sekretarz
 4. Teresa Białas – Skarbnik
 5. Lucyna Taraszka
 6. Krystyna Klich
 7. Alicja Tatarczuch
 8. Maria Mrowiec
 9. Maria Chrobak
 10. Irena Walus
 11. Krystyna Łępa
 12. Joanna Powroźnik
 13. Maria Kuca
 14. Maria Maziarz
 15. Wiesław Augustyn
 16. Józef Gieroń
 17. Mirosław Korus
 18. Jan Przetak
 19. Kazimierz Klimek
 20. Roman Rzeszutko
 21. Antoni Mucha
 22. Andrzej Świętoń
 23. Halina Janiszewska
 24. Tadeusz Wapiennik
 25. Helena Wojciechowska

Spotkania Akcji Katolickiej odbywają się w ostatni piątek miesiąca po wieczornym nabożeństwie. Opiekunem AK jest Ks. Stanisław Szałda.

Codzienna modlitwa członka Akcji Katolickiej

Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała – Kościoła świętego.
Dziękuję Ci, Panie, za powołanie i umocnienie mnie do apostolstwa.
Dziękuję Ci, Boże, za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia Dobre Nowiny współczesnemu człowiekowi w łączności z moim biskupem i proboszczem.
Przeżywam wielkość swego powołania, lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość moją.
Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata, byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa. Spraw, bym czynnie uczestniczył w życiu Twojego Kościoła i Ojczyzny.
Dodawaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością uświęcał moje życie osobiste i rodzinne, sferę pracy i wypoczynku sektor kultury i życia publicznego.
Ześlij, proszę, światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty, mógł właściwie formować siebie i innych zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego.
Użycz mi tej łaski, abym uczestnicząc w Akcji Katolickiej był dyspozycyjnym, gotowym do wyrzeczeń, wiernym podjętym postanowieniom i wytrwałym w przeciwnościach.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Św. Wojciechu i Bł. Stanisławie Kostko Starowieyski – Patronowie Akcji Katolickiej w Polsce. Módlcie się za nami.
Ostatnia aktualizacja 4.10.2018