Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu

 

Porządek Adoracji Najświętszego Sakramentu

Lp.

Godziny I
czwartek
II
czwartek
III
czwartek
IV
czwartek

V
czwartek

1. 7.00-8.00 Marian
Małecki
Stanisław
Białas
Józefa
Wenc
Maria
i Roman
Rzeszótko
Irena
Walus
2. 8.00-9.00 Andrzej
Świętoń
Andrzej
Taraszka
Irena
Walus
Dominika
Armatys
Maria
Kuca
3. 9.00-10.00 Maria
Mrowiec
Wioletta
Rusnak
Joanna
i Michał
Przetak
Irena
Walus
Maria
Maziarz
4. 10.00-11.00 Teresa
Białas
Krystyna
i Stanisław
Świątek
Urszula
Mucha
Marek
Armatys
Teresa
i Edward
Czosnyka
5. 11.00-12.00 Alicja
Tatarczuch
Urszula
i Adam
Michoń
Bożena
Duź
Wiesława
Gąsior
Danuta
Ptak
6. 12.00-13.00 Małgorzata
Jakubowska
Maria
Białas
Wiesława
Nędza
Maria
i Kazimierz
Płaczek
Dominika
Świątek
7. 13.00-14.00 Marta
Maziarz
Michalina
Taraszka
Józef
Bańbor
Zofia
i Kazimierz
Banaś
Piotr
Kubisztal
8. 14.00-15.00 Antoni
Mucha
Marta
Janiszewska
Siostry
Służebniczki
Anna
Pyrek
Krystyna
Słomska
9. 15.00-16.00 Maria
Chrobak
Maria
i Jan
Kuca
Stanisław
i Maria
Tokarz
Maria
i Stanisław
Tokarz
Maria
i Stanisław
Tokarz
10. 16.00-17.00 Józef
Gieroń
Bernadeta
Kolasa
Anna
i Andrzej
Maziarz
Joanna
Pawroźnik
Maria
Janiszewska
11. 17.00-18.00 Cecylia
Małecka
Zofia
Armatys
Krystyna
Nowak
Księża Piotr
Kubisztal

Godziny 17.00-18.00 obowiązują od kwietnia do września, gdy Msza św. wieczorna jest godzinę później.