Kapłani

 

 

Proboszcz: Ks. Stanisław Szałda
Kanonik Honorowy Kapituły Bocheńskiej
ur. 7.05.1951 r.
wyświęcony w 1976 r.
proboszcz od 1994 r.

 

 

 

 

Wikariusz: Ks. Tomasz Gołąbek
ur. 7.10.1978 r.
wyświęcony w 2003 r.
wikariusz od 2017 r.
Katechizuje w Szkole Podstawowej w Lisiej Górze.

 

 

 

Emeryt: Ks. Jan Pytka
ur. 15.10.1945 r.
wyświęcony w 1971 r.
w parafii od 2011 r.
Mieszka ul. Sucharskiego 36.

 

 

 

 

Emeryt: Ks. dr Mieczysław Pyrek
ur. 01.01.1951 r.
wyświęcony w 1976 r.
w parafii od 2017 r.
Mieszka ul. Witosa