Rady parafialne

Lata urzędowania 2017 – 2022

I. Parafialna Rada Duszpasterska:

Parafialna Rada Duszpasterska parafii MB Różańcowej w Lisiej Górze spotyka się dwa razy w roku i opracowuje program duszpasterski dla parafii. W jej skład wchodzą następujące osoby:

Członkowie z urzędu:

 1. Ks. Szałda Stanisław
 2. Ks. Gołąbek Tomasz
 3. S. Mądro Barbara
 4. Cebula Mateusz

Członkowie z wyboru:

 1. Jakubowska Małgorzata
 2. Klimek Kazimierz
 3. Żołądź Michał
 4. Michoń Adam
 5. Białas Teresa
 6. Świętoń Andrzej

Członkowie mianowani:

 1. Janiszewska Maria
 2. Powroźnik Joanna

II. Parafialna Rada Gospodarcza:

Parafialna Rada Gospodarcza zajmuje się remontami budynków parafialnych, nowymi inwestycjami, zbiórkami pieniężnymi oraz wszelkimi sprawami gospodarczymi parafii. Posiedzenia odbywają się w zależności od potrzeb. W skład wchodzą:

 1. Ks. Szałda Stanisław
 2. Armatys Dariusz
 3. Stono Zbigniew
 4. Czosnyka Edward
 5. Duź Roman
 6. Kukla Wacław
 7. Małecki Marian
 8. Płaczek Bolesław
 9. Płaczek Robert
 10. Powroźnik Joanna
 11. Stańczyk Wiesław
 12. Wapiennik Marek
 13. Wojciechowski Józef

III. Komisja ds. cmentarza parafialnego:

Komisja ds. cmentarza parafialnego wydaje zezwolenia na budowę i remonty grobowców i nagrobków. Komisja wydaje zezwolenia w I niedziele miesiąca od maja do września oraz w ostatnią niedzielę września o godz. 17.00 na cmentarzu. W skład Komisji wchodzą:

 1. Bogacz Mieczysław
 2. Małecki Marian
 3. Wojciechowski Józef