Siostry zakonne

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek:

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej zostało założone w 1850 roku przez błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Charyzmatem sióstr jest służba dzieciom, ubogim i chorym, przez co oddają cześć samemu Bogu.

W 1971 roku Ks. Proboszcz Jan Białobok sprowadził służebniczki do Lisiej Góry. Od tamtej pory siostry pełnią posługę w kościele, katechizują i troszczą się o chorych. Obecną wspólnotę tworzą trzy siostry.

Nr tel. do Sióstr: (14) 6767035

Siostry zakonne pracujące w parafii:


S. Barbara Mądro

w parafii od 2013 r.

Pełni funkcje przełożonej, katechizuje w Szkole Podstawowej w Lisiej Górze oraz w Gminnym Przedszkolu w Lisiej Górze.

 


S. Scholastyka Kiwak

w parafii od 2013 r.

Pełni funkcje zakrystianki.

 

 

 

S. Eustachia Olszowska

w parafii od 2013 r.

Emerytka.