Siostry zakonne

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek:

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej zostało założone w 1850 roku przez błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Charyzmatem sióstr jest służba dzieciom, ubogim i chorym, przez co oddają cześć samemu Bogu.

W 1971 roku Ks. Proboszcz Jan Białobok sprowadził służebniczki do Lisiej Góry. Od tamtej pory siostry pełnią posługę w kościele, katechizują i troszczą się o chorych. Obecną wspólnotę tworzą trzy siostry.

Nr tel. do Sióstr: (14) 6767035

Siostry zakonne pracujące w parafii:

 

S. Mária Haščáková w parafii od 2019 r. Pełni funkcje przełożonej, katechizuje w Szkole Podstawowej w Lisiej Górze oraz w Przedszkolu w Lisiej Górze.

 

 

 

 

 

 

S. Przemysława Szymczak w parafii od 2019 r. Pełni funkcje zakrystianki.

 

 

 

 

 

 

S. Eustachia Olszowska w parafii od 2013 r. Emerytka.